پزشکان با تراپی اکسیژن سلولهای مغز کودکی را فعال و زنده  کردند. +فیلم

262

 

پزشکان در آمریکا مغز کودکی ۲ ساله را که بر اثر غرق شدن و نرسیدن اکسیژن به آن، آسیب جدی دیده و دیگر قادر به تکلم و تفکر و تحرک نبود باز سازی کردند.

پزشکان با تراپی اکسیژن (یعنی وارد کردن اکسیژن فشرده ) به مغز کودک برای مدت چند روز،‌ سلولهای مغز این کودک را مجددا فعال و زنده کردند. پس از چند روز عملکرد مغز کودک به دوران قبل از آسیب بازگشت. این کودک اکنون به طور کامل سلامتی خود رابه دست آورده است

منبع: فاکس نیوز ۲۹/۴/۹۶

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here