پرچم همیشه برافراشته

35

پرچمی که حنیف کبیر و یاران بینانگذارش برافراشتند ۵۳سال است برافراشته مانده و هرگز بر زمین نمانده است.

قهرمانی اگر در این مسیر بر خاک شرف می‌افتد، قهرمانی دیگر آن را بر دوش می‌کشد.

و این مسیری است تا پیروزی..

1 COMMENT

  1. بله دقیقا هر قهرمانی که اگر در این مسیر بر خاک شرف می‌افتد، قهرمانان دیگر ی آن را بر دوش می‌کشد.

    و این مسیری است تا سرنگونی رژیم پا به گور آخوندی..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here