پروژه‌های نرم امنیتی بر ضدقیام

برای رژیم آخوندی که ظرفیت تاریخی زیست درجهان معاصر را ندارد و تنها با تاکتیک «سرزمین‌های سوخته» تاکنون خود را بر قدرت نگه‌داشته است، همه‌چیز متفاوت است. این نظام به‌درستی می‌داند کوچک‌ترین شکاف برای «شنیدن صدای انقلاب مردم» نظام ضدتاریخی‌اش را آن‌چنان درهم خواهدپیچید که حتی بازگشت به ریزه‌خواری ارباب قدرت، چون گذشته نیز، بازگشت‌ناپذیر … Continue reading پروژه‌های نرم امنیتی بر ضدقیام