سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

وحشت خامنه‌ای از گسترش کانونهای شورشی

و استفاده از مزدوران دون پایه برای شیطان‌سازی

0 124

برنامه پرونده – وحشت خامنه ای از قیام وگسترش کانونهای

 شورشی و استفاده از مزدوران دون پایه برای شیطان سازی

علیه مجاهدین و مقاومت ایران

تاریخ انتشار۲۰دی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.