پرونده-وحشت خامنه ای از گسترش کانونهای شورشی و استفاده از مزدوران دون پایه برای شیطان سازی

114

برنامه پرونده – وحشت خامنه ای از قیام وگسترش کانونهای

 شورشی و استفاده از مزدوران دون پایه برای شیطان سازی

علیه مجاهدین و مقاومت ایران

تاریخ انتشار۲۰دی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here