پرتاب یک کاوشگر جدید برای مطالعه درباره جو خورشید از نزدیک

12
پرتاب یک کاوشگر جدید 2

روز یکشنبه پس از یک روز تعویق، ناسا در یک اقدام بی‌سابقه کاوشکر موسوم به پارکر را پرتاب کرد تا مأموریتش را برای مطالعه درباره جو خورشید از نزدیکترین فاصله انجام دهد. 

پرتاب یک کاوشگر جدید 6

این کاوشگر به طور مستقیم در بخش باریکی از جو خارجی خورشید حرکت می‌کند و قادر است در فاصله شش میلیون کیلومتری سطح خورشید با وجود گرما و تشعشعات خنک باقی بماند و این امکان برای دانشمندان فراهم می‌شود که خورشید را از فاصله نزدیک و با کیفیت بهتر مورد بررسی و مطالعه قرار دهند.

پرتاب یک کاوشگر جدید 4

پرتاب یک کاوشگر جدید 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here