سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

پاسخ به اراجیف هم‌دستان تواب تشنه بخون- فرامرز حبیبی

0 48

من فرامرز حبیبی از هواداران پرافتخار سازمان مجاهدین در سایتی از بلندگوهای اطلاعات آخوندی به نام حقیقت مانا متعلق به مزدوری به نام سیامک نادری مطالبی کذب مشاهده کردم که تماماً دعاوی صدبار تکرار شده و نخ نمای وزارت اطلاعات آخوندی بود. در این مطالب نام من هم برده شده بود. به‌عنوان یک هوادار سازمان مجاهدین خلق تأکید می‌کنم که من به دلایل شخصی و این‌که خودم آگاهانه انتخاب کردم به زندگی خودم ادامه بدهم و این هیچ ربطی به کسی ندارد. اعلام و تأکید می‌کنم که من همچنان بر مواضع و مرز بندیهایم در مقابل رژیم دجال و ضد بشری آخوندی تأکید می‌کنم و به این‌که هوادار سازمان پرافتخار مجاهدین باشم برای همیشه افتخار می‌کنم.

تردیدی نیست که این رژیم جنایت‌کار به دست مردم و مقاومت ایران سرنگون خواهد شد و این مزدوران که در ساحل امن نشسته‌اند می‌باید روزی پاسخ گوی همدستی‌های خود با رژیم باشند.

مرگ بر رژیم آخوندی

زنده‌باد خلق قهرمان

زنده‌باد آزادی

فرامرز حبیبی

۱۲/۱۲/۲۰۱۷

امضاء

متن فرامرز حبیی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.