پارلمان انگلستان یک قطعنامه در حمایت از قیام تاریخی مردم ایران ثبت می کند

10
پارلمان-انگلستان

پارلمان انگلستان به شجاعت هزاران ایرانی که علیه رژیم مذهبی خامنه‌ای به خیابانها آمده اند درود می‌فرستد

از حقوق شهروندان ایران برای اعتراض حمایت می‌کند

پارلمان انگلستان تمام اعمال خشونت‌آمیز و سرکوبگرانة سپاه پاسداران علیه معترضان را محکوم می‌کند

و دولت انگلستان را فرا می‌خواند که سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های ممنوعه قرار دهد

باب بلکمن ارائه‌دهندة قطعنامة ۷۴۶: من از فراخوان مریم رجوی حمایت می‌کنم که از سازمان ملل و دولت‌های غربی می‌خواهد رژیم را به‌خاطر نقض مستمر حقوق بشر شامل قتل عام ۱۹۸۸ و کشتار در قیام کنونی تحت تحریم قرار بدهند

نمایندگان پارلمان انگلستان از احزاب مختلف این کشور، قطعنامة ۷۴۶ را در حمایت از قیام تاریخی مردم ایران و در محکومیت اقدامات سرکوبگرانة رژیم آخوندی و سپاه پاسداران به ثبت رساندند.

این قطعنامه تحت عنوان «اعتراضات ضد رژیم در ایران» توسط باب بلکمن نمایندة پارلمان از حزب محافظه‌کار ارائه شده و حامیان آن عبارتند از:

سر دیوید ایمس رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران

جیم شانون از سخنگویان حزب اتحاد دموکراتیک ایرلند و نمایندة پارلمان انگلستان

سر پیتر باتوملی Bottomley از حزب محافظه‌کار

جیم کانینگهام Jim Cunningham از حزب کارگر

مارتین دی از حزب ملی اسکاتلند

ماری گلیندون از حزب کارگر

گوردون هندرسون از حزب محافظه‌کار

لیدی هرمون نمایندة مستقل پارلمان انگلستان

کریس لا Law از سخنگویان حزب ملی اسکاتلند

جاناتان لرد از حزب محافظه‌کار

باب بلکمن ارائه‌دهندة اصلی قطعنامة حمایت از قیام مردم ایران در پارلمان انگلستان در این رابطه، گفت: من سرکوب مردم قیام‌کننده را که خواهان تغییر در ایران هستند قویاً محکوم می‌کنم و از دولت انگلستان مصرانه می‌خواهم که در این محکومیت من‌را همراهی کند. هزاران نفر در این تظاهرات دستگیر شدند و حداقل ۴۰ نفر از شروع این تظاهرات در روز ۲۸ دسامبر، کشته شدند. مقامات رژیم (می‌گویند)، اکثریت بزرگی از دستگیرشدگان زیر ۲۵ سال سن دارند وی دربارة تهدیدات سران رژیم علیه قیام‌کنندگان، گفت: «این یادآور قتل عام سال ۱۹۸۸ است که طی آن ۳۰۰۰۰ تن از زندانیان سیاسی، شامل اعضا ء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به قتل رسیدند. جامعة بین‌المللی باید برای حفاظت از این تظاهرکنندگان اقدام کند. من از فراخوان رئیس‌جمهور (برگزیدة) شورای ملی مقاومت ایران، مریم رجوی، حمایت می‌کنم، که از سازمان ملل و دولت‌های غربی می‌خواهد، رژیم را به‌خاطر نقض مستمر حقوق بشر، شامل قتل عام ۱۹۸۸ و کشتاردر دوران قیام کنونی تحت تحریم قرار بدهند و این‌که شورای امنیت سازمان ملل برای اقدامات بین‌المللی به‌منظور توقف این خشونت‌ها دست به اقدام بزند».

قطعنامه پارلمانی شمارة ۷۴۶

اعتراضات ضد رژیم در ایران

پارلمان (انگلستان) از حقوق شهروندان ایران برای اعتراض حمایت می‌کند و به شجاعت هزاران ایرانی که به خیابانها آمدند تا علیه رژیم مذهبی خامنه ای اعتراض کنند درود می‌فرستد، این پارلمان هم‌چنین احساسات قوی تظاهرکنندگان علیه سیاست‌های رژیم در حمایت از تروریسم و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کنندة آن در منطقه را مورد حمایت قرار می‌دهد. پارلمان هم‌چنین نگران گزارشاتی دربارة دستگیری (هزاران ) از مردم شامل دانشجویان، به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای سرکوب تظاهرات ضد حکومتی است.

این پارلمان، عمیق‌ترین همدردی خود را با خانواده‌های همة کسانی ابراز می‌کند که در این تظاهرات کشته شده‌اند و حکومت ایران را به برقراری مجدد حق پایه‌یی شهروندان برای دسترسی به اینترنت فرا می‌خواند. 

این پارلمان تمام اعمال خشونت‌آمیز و سرکوبگرانة سپاه پاسداران علیه معترضان را محکوم می‌کند. هم‌چنین نگرانی جدی خود را نسبت به نقش سپاه پاسداران در نقض حقوق بشر در ایران و حمایت از تروریسم در خارج اعلام می‌کند و دولت (انگلستان) را فرا می‌خواند که سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های ممنوعه قرار دهد، اقدامات تنبیهی علیه مقامات رسمی آن اعمال کند و با متحدان خود برای بیرون‌راندن سپاه پاسداران از سوریه، عراق و تمام منطقة خاورمیانه کار کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here