پارلمان انگلستان: کنفرانس «اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷»

91

فراخوان به تشکیل کمیته تحقیق بین‌المللی برای محاکمه مسئولان قتل‌عام ۶۷ و نامگذاری سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی

در یک کنفرانس پارلمانی در مجلس عوام انگلستان شماری از نمایندگان هر دو مجلس از احزاب اصلی این کشور، و وکلای برجسته از کمیته حقوق‌بشر و کانون وکلای انگلستان و ولز، قتل‌عام ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در سال ۶۷ با حکم خمینی را محکوم کردند و ضمن فراخواندن دولت انگلستان به اعلام این قتل‌عام به‌عنوان جنایت علیه بشریت، از کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان و گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد در مورد ایران خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق بین‌المللی برای رسیدگی به این جنایت و کشاندن مسئولان این قتل‌عام به پای میز عدالت شدند.

سخنرانان از احزاب مختلف هم‌چنین خواستار اتخاذ اقدامات عملی ضروری از سوی دولت انگلستان شدند تا به مصونیت کسانی که این جنایت هولناک را مرتکب شده‌اند پایان داده شود را انجام دادند، به اجرا بگذارد.

در این کنفرانس، هم‌چنین خانواده‌های قربانیان و زندانیانی که خود شاهد قتل‌عام بودند، مشاهدات خود را درباره قتل‌عام عزیزان خود و زندانیان سیاسی را بیان کردند که حاضران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در یک پیام ویدئویی به کنفرانس، ضمن قدردانی از تلاشهای نمایندگان و شخصیتهای سیاسی به‌خاطر حمایت از مردم و مقاومت ایران گفت تغییر در ایران و رسیدن به یک ایران آزاد و پایان دادن به تروریسم و بنیادگرایی ناشی از این رژیم در دسترس است.

پیام ویدئویی مریم رجوی،اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

دکتر ماتیو آفورد، نماینده پارلمان انگلستان

در ادامه این کنفرانس، دکتر ماتیو آفورد، نماینده پارلمان انگلستان که ریاست کنفرانس را برعهده داشت، گفت: ‘ زمان آنست که سازمان ملل متحد، شورای حقوق‌بشر، و گزارشگر ویژه ملل‌متحد در ایران، قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسند و یک تحقیقات درباره این قتل‌عام را به جریان بیندازند، به‌نحویکه مسئولان این جنایت در دادگاه بین‌المللی مورد محاکمه قرار بگیرند. این کار به‌طور کامل با وظایف شورای حقوق‌بشر سازمان ملل مطابقت داشته و به‌طور بین‌المللی از اولویت برخوردار است.

دکتر ماتیو آفورد، اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

بی عملی بین‌المللی در رابطه با این جنایت، و فقدان یک کمیته حقیقت یاب، به رژیم ایران اجازه می‌دهد که مدارک جنایت را نابود کند، هم‌چنانکه به گفته سازمان عفو بین‌الملل و سایر سازمانهای غیردولتی، مقامات رژیم در حال نابود کردن گورهای دستجمعی در شهرهای مختلف هستند.

دیوید جونز – نماینده پارلمان انگلستان و وزیر پیشین منطقه ولز

دیوید جونز، نماینده پارلمان، وزیر پیشین امور خارجه منطقه ولز و وزیر انتخابی وزارت‌خارجه در رابطه با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در سخنان خود ضمن برسی وخامت وضعیت حقوق‌بشر در ایران به‌ویژه از زمان روی کار آمدن آخوند شیاد روحانی، قتل‌عام ۶۷ را یکی از بدترین جنایات در ایران ایران و جهان بعد از جنگ دوم جهانی عنوان کرد. وی با اشاره به نقش آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ افزود:کاندیداتوری رئیسی و حمایت خامنه‌ای از او به خوبی این مسأله را بیان می‌کند که نقش رئیسی در کشتار سال ۱۹۸۸ در نظر بالاترین مقامات این رژیم نه به‌عنوان یک نگرانی بلکه به‌عنوان یک نقطه قوت به‌شمار می‌آید. به نظر می‌رسدآنها از تهمت زدن و سرکوب به‌اصطلاح «دشمنان اسلام» احساس فخر می‌کنند.

دیوید جونز، اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

با توجه به این مطالب باید مطمئن بود که اگر اقدام جدی از جانب سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در رابطه با بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران صورت نگیرد، وضعیت دموکراسی و حقوق‌بشر در ایران هیچ‌گونه پیشرفتی نخواهد داشت. به نظر من باید از دولت خود بخواهیم که این جنایت را محکوم کند. از دولت بخواهیم تا از تشکیل یک کمیسیون مستقل حقوق‌بشر سازمان ملل و شورای حقوق‌بشر سازمان ملل حمایت کند و تمام تلاش خود را در تحقق عدالت برای این قربانیان وسپردن عاملان این جنایت به‌دست عدالت به‌کار گیرد. ما باید از گزارشگر ویژه سازمان ملل به‌ویژه گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران دعوت کنیم تا به‌صورت مبسوط گزارشی در رابطه با قتل‌عام سال ۱۹۸۸ تهیه کنند و از کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل بخواهیم که به بررسی این قتل‌عام بپردازد تا عدالت در رابطه با قربانیان این جنایت رعایت شود و مسببان این قتل‌عام نیز به‌دست عدالت سپرده شوند. من مطمئن هستم که همکاران من در هر دو حزب به سختی تلاش خواهند کرد تا این توصیه‌ها به واقعیت تبدیل شوند و در نهایت امیدوارم بتوانیم عدالت را برای قربانیان حوادث سال ۱۹۸۸ و مردم ایران تضمین کنیم.

طاهربومدرا

در ادامه این کنفرانس بعد از نمایش فیلمی درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی، طاهر بومدرا از سوی کمیته عدالت بـرای قربانیان قتل‌عام ۶۷ در ایران به سخنرانی پرداخت. وی گفت که با کمک حقوقدانان برجسته بین‌المللی گزارشی از تحقیقات صورت گرفته توسط این کمیته تهیه و برای شورای حقوق‌بشر و دبیرکل ملل‌متحد ارسال شده است.

طاهر بومدرا، اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

وی با بررسی تحقیقات صورت گرفته توسط این کمیته ازجمله گردآوری اسامی و مشخصات شماری از قتل‌عام شدگان، شناسایی و جمع‌آوری آدرسها و مشخصات گورهای جمعی، گردآوری اسامی و مشخصات بخشی از اعضای هیأت مرگ برای کشتار زندانیان سیاسی افزود:

در ماههای بین ژوئن ۱۹۸۸ تا دسامبر ۱۹۸۸ یک جنایت علیه بشریت صورت گرفته است و در بیانیه آقای رابرتسون حتی به این اشاره شده است که برچه اساس و معیارهایی می‌توان یک کشتار را به‌عنوان جنایت علیه بشریت و یا نسل‌کشی شناخت.

امروز، با در دست داشتن این گزارش مبسوط که در اختیار کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل و کلیه جوامع دیپلوماتیک در ژنو قرار داده شده ا ست، ما از آنها می‌خواهیم به تشکیل یک کمیته تحقیق مستقل در این رابطه اقدام کنند. این جنایت اگر ‌چه ۳۰سال پیش اتفاق افتاده است، اما حتی اگر ۱۰۰سال قبل اتفاق افتاده بود، هنوز اقدامی به‌عنوان جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و ما از سازمان ملل می‌خواهیم که آن را جدی بگیرد. عدم توجه و جدیت سازمان ملل در این رابطه، به‌نظر من بسیار شرم‌آور خواهد بود.

ترزا ویلیرز-نماینده پارلمان و وزیر پیشین امور ایرلند در دولت انگلستان

ترزا ویلیرز، اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

ترزا ویلیرز، نماینده پارلمان و وزیر پیشین ایرلند شمالی در دولت انگلستان تأکید کرد ‘باید پایانی بر مصونیت کسانی که این جنایت علیه بشریت در ایران را انجام داده‌اند، گذاشته شود. جامعه بین‌المللی باید همین حالا عمل کند.’وی گفت:

جنایت بسیار سنگین است و من فکر می‌کنم مهم است که ما در مجلس نمایندگان همراه با دوستان جامعه ایرانی مقیم انگلستان صحبت کنیم و این جنایت را محکوم کنیم و هر کاری که می‌توانیم برای پایان دادن به مصونیت از مجازات انجام بدهیم و اطمینان حاصل کنیم که روزی کسانی که مسئول این وحشت هستند به دست عدالت سپرده می‌شوند من به مبارزه برای عدالت، آزادی و حمایت از حقوق‌بشر در ایران ادامه خواهم داد. از شما سپاسگزارم

لرد مارک مک اینس، عضو مجلس اعیان انگلستان

لرد مارک مک اینس، عضو مجلس اعیان انگلستان: سخنران دیگر این کنفرانس پارلمانی بود وی گفت: من بسیار خوش شانس بودم که توانستم در نشست پاریس حضور داشته باشم و اعتماد و خوشبینی برای آینده ایران دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت که در آن اجازه داده نشود جنایاتی مانند قتل‌عام ۱۹۸۸ رخ دهد را احساس کردم.

لرد مارک مک اینس، اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

وی با اشاره به گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره ارسال نامه از سوی برخی خانواده‌های قربانیان قتل‌عام ۶۷ به گزارشگر حقوق‌بشر در ایران و فراخواندن وی به انجام تحقیقات پیرامون این جنایت از دولت انگلستان خواست تا در راستای این خواسته به‌منظور فشار بر رژیم ایران دست به فعالیت بزند.

لرد سینگ عضو مجلس اعیان انگلستان

لرد سینگ عضو مجلس اعیان انگلستان، اقدامات بین‌المللی برای اجرای عدالت در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

لرد سینگ عضو مجلس اعیان انگلستان سخنرانی دیگر کنفرانس در پارلمان انگلستان بود. وی در سخنان بر تشکیل یک کمیته تحقیق بین‌المللی برای بررسی قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی و مجازات آمران و عاملان آن تأکید کرد لرد سینگ با اشاره سرکوب مردم ایران به‌رغم وعده‌هایی که در نمایش انتخابات داده شده بود گفت: دولت انگلستان باید ملاحظات تجاری را به کناری گذاشته و از فراخوان تحقیقات مستل حمایت کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here