پاتریک کندی، شورای ملی مقاومت نیروی واقعی تغییر در ایران

9

سخنرانی پاتریک کندی: شورای ملی مقاومت نیروی واقعی تغییر است و طرح ۱۰ ماده‌ای دمکراتیک ارائه شده توسط خانم مریم رجوی نقشه‌مسیر قابل اتکایی برای مردم ایران فراهم ‌می‌کند

برنامه دمکراتیک خانم مریم رجوی از حمایت ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج برخوردار است و از جانب پارلمانترها و شخصیت‌های برجسته در اروپا و آمریکا، به‌عنوان قابل اتکاترین جایگزین برای آینده ایران، شناخته ‌می‌شود

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here