سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

پاتریک کندی، شورای ملی مقاومت نیروی واقعی تغییر در ایران

0 20

سخنرانی پاتریک کندی: شورای ملی مقاومت نیروی واقعی تغییر است و طرح ۱۰ ماده‌ای دمکراتیک ارائه شده توسط خانم مریم رجوی نقشه‌مسیر قابل اتکایی برای مردم ایران فراهم ‌می‌کند

برنامه دمکراتیک خانم مریم رجوی از حمایت ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج برخوردار است و از جانب پارلمانترها و شخصیت‌های برجسته در اروپا و آمریکا، به‌عنوان قابل اتکاترین جایگزین برای آینده ایران، شناخته ‌می‌شود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.