ویژه‌نامة واشینگتن‌تایمز دربارة گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس: «همراه با مقاومت ایران، به پیش!»،

139

روزنامة واشینگتن‌تایمز در شمارة روز سه‌شنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۷ (۲۷ تیر ۱۳۹۶)، یک ویژه نامه بیست صفحه‌یی درباره گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس منتشر کرد.

این ویژه نامه که در صفحة اول واشینگتن تایمز با عنوان «همراه با مقاومت ایران، به‌پیش» معرفی شده ، شامل بخش‌هایی از سخنرانی رئیس‌جمهور برگزیدة مقاومت و سخنرانی‌های شخصیت‌های بین‌المللی در گردهمایی پاریس و پیام‌های نمایندگان کنگرة آمریکا به این گردهمایی است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here