وضعیت وخیم حال زندانیان سیاسی اعتصاب‌غذا کننده پس از ۲۳روز

112
گزارشهای رسیده از زندان گوهردشت کرج حاکی است زندانیان اعتصابی پس از ۲۳روز اعتصاب‌غذا با وضعیت جسمی وخیمی رو برو هستندو برخی از این زندانیان فقط با کمک همبندانشان قادر به راه رفتن می‌باشند.
هم‌چنین صبح دوشنبه ۳۰مرداد، زندانی سیاسی حسن صادقی از سالن ده بند چهار، در حالیکه اعتصاب غذاست، به‌دلیل وخامت وضعیت چشمش به بیمارستان فارابی تهران منتقل شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here