وزیر فرهنگ و تبلیغات عربستان: رژیم ایران حامی شماره یک و بنیانگذار و پدر معنوی تروریسم است

47
ایران-تروریسم-انقلاب-عربستان-01-min

وزیر فرهنگ و تبلیغات عربستان گفت رژیم ایران حامی شماره یک و بنیانگذار تروریسم است.

وی که روز سه شنبه هفتم آذر در اجلاس دفتر اجرایی وزیران تبلیغات عرب سخنرانی می کرد، خواستار تشریک مساعی برای مقابله با گروههای تروریستی شد. 

وزیر فرهنگ و تبلیغات عربستان گفت: رژیم ایران اولین حامی، بنیانگذار و پدر معنوی تروریسم است. رژیم ایران عملیات تروریستی را از عملیات فردی به عملیات سازمانیافته همراه با حمایت نظامی، مالی، اطلاعاتی و تبلیغاتی ارتقاء داده است. هدفش این است که بر روی کشورهای عربی سلطه سیاسی داشته باشد.

وی خواستار دستیابی به مکانیزمی شد که مانع حمایت از گروههای تروریستی و نشان دادن شخصیتهای آن به عنوان گروههای مدنی گردد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here