وزارت خزانه‌داری آمریکا: لیست‌گذاری و تحریم یک شبکه گسترده سپاه پاسداران رژیم آخوندی

74
وزارت خزانه_داری آمریکا-min

وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شبکه متشکل از مجموعه‌یی از افراد و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران رژیم آخوندی را به‌خاطر نقش آنها در پروژه جعل پول برای نیروی تروریستی قدس لیست‌گذاری و تحریم کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲ فرد و۴ نهاد وابسته به سپاه لیست‌گذاری شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه دربارة تحریم‌های خزانه‌داری، نوشت: «این تحریم‌ها عملاً افراد و نهادهای (لیست‌گذاری‌شده) را از اغلب سیستم بانکی جهانی محروم می‌سازد و نهادهای مالی تحت قانون آمریکا را از تجارت با آنها منع می‌کند».

خبرگزاری فرانسه

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، آمده است: «روز دوشنبه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌یی از افراد و نهادها را که درگیر یک طرح گسترده برای کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران در جعل پول به‌منظور حمایت از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده آن هستند، لیست‌گذاری کرد. این شبکه برای دور زدن محدودیت‌های کنترل صادرات اروپایی، از اقدامات فریبنده استفاده کرده و تجهیزات و مواد پیشرفته‌یی را برای چاپ اسکناس‌های تقلبی یمنی برای نیروی قدس سپاه پاسداران تولید کرده که ارزش آن به‌طور بالقوه صدها میلیون‌ها دلار است. نیروی قدس سپاه پاسداران بر اساس فرمان اجرایی تروریسم جهانی ۱۳۲۲۴ لیست‌گذاری شده است».

استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در رابطه با تحریم‌های جدید علیه افراد و نهادهای وابسته به سپاه، گفت: «این طرح سطوح عمیق فریبکاری را افشا می‌کند که نیروی قدس سپاه پاسداران تلاش دارد از آن علیه شرکت‌های اروپایی، دولت‌ها در خلیج (فارس) و سایر جهان برای حمایت از فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش، به‌کار بگیرد. جعل پول به قلب سیستم مالی جهانی ضربه می‌زند و این واقعیت که عناصر حکومت ایران در چنین رفتاری دخیل هستند، کاملاً غیر قابل قبول است».

استون منوچین وزارت خزانه داری امرکیا

وزیر خزانه‌داری آمریکا، افزود: «در حالی که سپاه پاسداران هم‌چنان نقش خود را در اقتصاد ایران مخدوش می‌کند و پشت نقاب معاملات مشروع برای پیشبرد اهداف شرورانه‌اش پنهان می‌شود، این طرح جعل پول، جدیت ریسک‌هایی را به نمایش می‌گذارد که هر کس با (رژیم) ایران تجارت کند، با آن مواجه می‌شود».

بنا به بیانیه خزانه‌داری آمریکا، افراد و نهادهای وابسته به سپاه که روز دوشنبه لیست‌گذاری و تحریم شدند عبارتند از:

– رضا حیدری که به‌خاطر اقدام برای یا به نیابت از نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک، پشتیبانی و ارائة حمایت مالی، مادی و تکنولوژیک و یا خدمات مالی… به نیروی قدس لیست‌گذاری شد.

– شرکت پردازش تصویر رایان. این شرکت از جمله به این دلیل تحریم شد که توسط حیدری کنترل می‌شود و در خدمت نیروی تروریستی قدس قرار دارد.

وزارت خزانه‌داری تصریح کرده است که حیدری در فراهم‌کردن تجهیزات و مواد چاپ برای نیروی قدس در حمایت از طرح پول جعلی آن، نقش کلیدی داشته است. او مدیر اجرایی شرکت پردازش رایان بوده که تا اواخر سال ۲۰۱۶، درگیر چاپ اسکناس‌های تقلبی ریال یمنی با ارزش بالقوة میلیون‌ها دلار برای نیروی قدس بوده است.

حیدری در معامله با تأمین‌کنندگان اروپایی تجهیزات و مواد امن برای چاپ‌کردن، از شرکت‌های پوششی با هدف نامشخص‌ساختن کاربر نهایی واقعی و تسهیل معاملات فریبنده استفاده کرده است.

– شرکت آلمانی فورنت تکنیک ForEnt به‌دلیل این‌که توسط حیدری کنترل می‌شود لیست‌گذاری شد.

– شرکت مرکز تجاری چاپ در فرانکفورت نیز به‌دلیل خدمات‌رسانی و پشتیبانی از حیدری لیست‌گذاری شد.

به گفتة خزانه‌داری آمریکا، حیدری از دو شرکت مذکور به‌عنوان شرکت‌های پوششی برای فریب‌دادن تأمین‌کنندگان اروپایی، دور زدن محدودیت‌های صادرات و دریافت دستگاه‌های پیشرفتة چاپ و مواد خام در حمایت از اقدامات نیروی قدس برای جعل پول استفاده کرده است.

– محمود سیف که به‌خاطر کمک، پشتیبانی یا ارائة حمایت مالی، مادی و تکنولوژیک و یا سایر خدمات برای نیروی قدس لیست‌گذاری شده است.

– هلدینگ تجارت الماس مبین نیز به این دلیل که توسط سیف کنترل می‌شود، لیست‌گذاری شد.

به گفتة بیانیة خزانه‌داری آمریکا، حیدری و محمود سیف در تأمین مواد خام و تجهیزات در راستای ایجاد توانایی جعل پول توسط نیروی قدس، با هم هماهنگی داشته‌اند. سیف هم‌چنین درگیر واردات مواد برای پروژة پول جعلی به داخل ایران و نیز فراهم‌کردن تسلیحات برای نیروی قدس بوده است.

وال استریت ژورنال

وال استریت ژورنال در گزارشی دربارة تحریم افراد و نهادهای وابسته به سپاه، نوشت: «دولت ترامپ روز دوشنبه تحریم‌هایی را علیه (مجموعه‌یی) اعمال کرد که وزارت خزانه‌داری آن‌را یک شبکة جعل پول «گستردة» (رژیم) ایران نامید که توسط سپاه پاسداران هدایت می‌شود و ارزش آن صدها میلیون دلار است.

این اقدام علیه شبکة وابسته به سپاه پاسداران که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تحت کنترل خود درآورده، بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر دولت ترامپ برای افزایش تحریم‌ها علیه (حکومت) تهران به‌شمار می‌رود».

وال استریت ژورنال، می‌افزاید: «لیست‌گذاری‌های روز دوشنبه احتمالاً اهداف واشینگتن در اروپا را تقویت خواهد کرد تا دولت‌های (اروپایی) نظام تحریم‌های خودشان را علیه (رژیم) تهران… گسترش بدهند… در حالی که ایالات متحده پایان‌دادن به توافق اتمی… را بررسی می‌کند، دولت اقدامات تنبیهی در خارج از چارچوب این توافق را افزایش می‌دهد. (دولت آمریکا) به‌طور خاص سپاه پاسداران را هدف قرار می‌دهد و… به متحدان اروپایی‌اش نیز فشار می‌آورد تا (علیه رژیم) تهران (اقدام کنند).

سیگال مندلکر مسئول تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت، این‌که نیروی قدس سپاه پاسداران بخشی از یک طرح گسترده فریبکاری است، نگرانی‌های جدی ما را نسبت به رفتار شرورانة آنها و نقش سپاه پاسداران در سیستم مالی جهانی، مورد تأکید قرار می‌دهد… این طرح نشان می‌دهد که عناصر (رژیم) ایران با دور زدن فعالانة کنترل‌های صادراتی اروپا، به چه میزان خواهان تضعیف قوانین شرکای اروپایی خود هستند».

سیگال مندلکر، تأکید کرد: «از نظر ما بسیار مهم است که نهادهای بیرونی و سایر کشورها این‌را یک پرچم قرمز عمدة دیگر دربارة تهدید بزرگ تجارت با شرکت‌هایی تلقی کنند که به‌طور بالقوه تحت کنترل سپاه پاسداران هستند. این لیست‌گذاری‌ها یک یادآوری مهم دربارة لزوم بالاترین سطح بررسی دقیق و اقدامات مناسب در رابطه با معاملات مربوط به (رژیم) ایران است».

وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های پیشین دولتی و تحلیلگران، افزود: «با توجه به نقش عمیق سپاه پاسداران در اقتصاد ایران و هشدارهای دولت ترامپ علیه معامله با (رژیم) ایران، احتمالاً آنها به محدود کردن سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در ایران ادامه خواهند داد…

مقام‌ها گفتند، بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی به‌خاطر تهدید تحریم‌های جدید آمریکا، در سرمایه‌گذاری در ایران محتاط بوده‌اند.

خبرگزاری آسوشستیدپرس نیز گزارش داد: «دولت ترامپ تحریم‌هایی را علیه شش فرد و شرکت (رژیم) ایران برای جعل پول یمنی به‌عنوان بخشی از طرح سپاه پاسداران برای بی‌ثبات‌کردن آن کشور، تحریم کرد».

خبرگزاری رویتر نیز در گزارش خود، خاطرنشان کرد: «دونالد ترامپ رئیس‌جمهور (آمریکا) ماه گذشته، سپاه پاسداران (رژیم) ایران را حامی تروریسم اعلام کرد و خزانه‌داری اجازه داد تا تحریم‌های سختی را علیه آن اعمال کند که دسترسی (سپاه) را به مواد و تأمین مالی، محدود می‌سازد.

به گفتة خزانه‌داری «پردازش تصویر رایان» یک شرکت چاپ است که تاجری به اسم رضا حیدری آن‌را کنترل می‌کند و متعلق به هلدینگ تجارت الماس مبین است؛ شرکت مذکور تجهیزات و مواد لازم را برای چاپ ریال‌های جعلی یمنی فراهم کرده که نیروی قدس برای پشتیبانی از فعالیت‌هایش، از آن استفاده کرده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here