وحشت و نگرانی محمود معلمی جانشین اسبق اداره کل سیاسی سپاه پاسداران نسبت به جام زهرهای بعدی

15
محمود معلمی سر کرده اسبق اداره سیاسی سپاه پاسداران

محمود معلمی سر کرده اسبق اداره سیاسی سپاه پاسداران گفت : ترامپ مطرح می کند که کنگره آمریکا به برجام تبصره بزند و این به معنی آن است که قدرت موشکی و مسائل منطقه هم باید داخل برجام بیاید،اما ما معتقدیم که این ها نقشه و کلک است و به دنبال شروع کردن برجام ۲ هستند.

وی که با خبرگزاری سپاه پاسداران مصاحبه می کرد افزود:‌ اگر همین جا مقاومت نکنیم طبعا باید تا هفتمین برجام هم عقب برویم که هفتمین برجام این طور که مشخص است تغیر ساختار نظام جمهوری اسلامی است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here