وحشت آخوندهای دجال از برملا شدن پوشالی بودن خامنه‌ای با انتشار فیلم انتصاب او به این سمت در مجلس خبرگان آخوندی در سال۶۸

7
آخوند متقدایی از اعضای مجلس خبرگان ارتجاع-min

آخوند متقدایی از اعضای مجلس خبرگان ارتجاع در واکنش به فیلم منتشر شده از خامنه‌ای که در آن به عدم صلاحیت خودش برای رهبری و مرجعیت اعتراف می‌کند گفت: : انتشار فیلم جلسه خبرگان سال ۶۸ خیانت بود. (چرا که) پخش اینگونه امور در جامعه باعث می‌شود آن کسانی که در وادی این نوع اظهارات نیستند, فکر کنند که فرد, خودش در حال اقرار است.

آخوند مقتدایی افزود: اینگونه مطالب محرمانه باید محرمانه بماند و این محرمانگی, همیشگی است و تاریخ هم ندارد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here