واکنش ولی‌فقیه خون‌آشام، خامنه‌ای به درهم کوبیدن پسرخوانده‌اش بشار اسد جنایتکار: بنده صریحا اعلام میکنم رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس جنایتکارند و جنایت کردند

11

خامنه‌ای جنایتکار روز شنبه در جمع سران سه قوه و سایر سرکردگان نظام ولایت فقیه، در واکنش به تهاجم نظامی آمریکا و فرانسه و انگلستان به جنایت شیمایی بشار اسد وهمدستی نیروهای اشغالگر خلیفه ارتجاع با دیکتاتور سوریه گفت:

«حضور ما در سوریه، در مقابله و مواجههٔ با تروریستهایی که آمریکا و عوامل آمریکا در منطقه به وجود آورده بودند، به این دلیل است. اینکه گفته بشود «جمهوری اسلامی ایران توسعهطلب است، میخواهد فلانجا را تصرّف کند»، اینها حرف‌های مهمل و بیمعنا و خلاف واقع و دروغی است؛ نه، ما قصد توسعه و نگاه توسعهطلبی به هیچ نقطهای از دنیا نداریم؛ احتیاج هم نداریم…

… [این حضور] بهخاطر این است که در منطقهٔ سوریه، در غرب آسیا، مقاومت در مقابل ظلم وجود داشت و وجود دارد؛ به این دلیل ما آنجا حضور پیدا کردهایم. لذا ملاحظه میکنید که به توفیق الهی، [جبههٔ] مقاومت به برکت کمک‌هایی که شد و به برکت شجاعتی که داشتند نیروهای سوری، توانستند بر تروریستهای حمایتشده بلکه به‌وجودآمدهٔ به‌وسیلهٔ آمریکا و غربیها و مزدورانشان در منطقه -مثل سعودی و اینها- غلبه پیدا کنند، آنها را شکست بدهند…

… همان کسانی که دیروز از داعش آشکار و غیر آشکار حمایت میکردند، امروز ادّعا میکنند که در مقابلهٔ با آنها حضور داشتهاند و آنها را شکست دادهاند؛ آن هم بدروغ! چنین چیزی نیست، آنها هیچ دخالتی نداشتهاند. در این نطقی که رئیسجمهور آمریکا(۵) همین چند ساعت قبل از این کرد، میگوید که «ما توانستیم داعش را در سوریه شکست بدهیم»؛ دروغ واضح و فاضح!‌…

… این حملهٔ سحر دیشب به سوریه یک جنایت است!(۷) بنده صریحاً اعلام میکنم رئیسجمهور آمریکا، رئیسجمهور فرانسه(۸) و نخستوزیر انگلیس(۹) جنایتکارند و جنایت کردند! البتّه طَرْفی هم نخواهند بست، سودی هم نخواهند برد…

… در مقابل این حوادث، ما باید بیدار بشویم، ما باید حواسّ خودمان را جمع کنیم…

… اینها مخالف [سلاح شیمیایی] نیستند؛ اینها بهخاطر اهداف استعماری و دیکتاتوریِ بین‌المللیِ خودشان وارد اقدام میشوند و متّهم میکنند این و آن را به دیکتاتوری، [درحالیکه] خودشان دیکتاتور بینالمللیاند…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here