واکنش وحشت آلود سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی از دیدار هیأت کنگره آمریکا با مریم رجوی: این اقدامی خصمانه و مداخله جویانه علیه نظام است

8
بهرام قاسمی-واکنش وحشت آلود سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی

به دنبال دیدار و گفتگوی هیات کنگره امریکا متشکل از دینا روهراباکر رئیس زیر کمیته اروپا – آسیا و قاضی تدپو رئیس زیر کمیته تروریسم در مجلس نمایندگان با رئیس جمهور برگزیده مقاومت و تاکید آنها بر حمایت از قیام مردم ایران و لزوم آزادی فوری زندانیان قیام، سخنگوی وزارت خارجه رژیم درپاسخ به سوال ابلهانه خبرگزاری حکومتی دانشجو درخصوص این دیدار درآلبانی گفت: این اقدام را اقدامی مداخله جویانه و خصمانه علیه (نظام) و نهایتا حمایت از تروریسم و پیروی از استانداردهای دوگانه میدانیم. به گفته وی این هم یکی از همان رفتارهایی است که آمریکا به خاطر آن حتما در نزد جامعه و مردم ایران محکوم خواهد بود.

خبرگزاری‌های حکومتی با درج موضعگیری غیظ آلود وزارت خارجه رژیم نوشتند: بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در خصوص دیدار روهراباکر عضو کنگره امریکا( با مجاهدین )برای گفت و گو در خصوص اغتشاشات اخیر در ایران و موضع جمهوری اسلامی در خصوص این قبیل دخالت‌ها گفت درحقیقت این اقدام حمایت آشکار از تروریسم علی رغم شعارهای زیبای ضد تروریستی است که توسط آمریکایی‌ها بیان می‌شود

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here