سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

واشینگتن تایمز-۱۲ژوئیه ۲۰۱۸، اپوزیسیون ایران می‌گوید: توطئه بمبگذاری علیه گردهمایی اپوزیسیون با تأیید بالاترین سطوح رژیم ایران انجام شد

0 8

  مقامات بلژیک این توطئه را با کشف مواد انفجاری خودرو متعلق به یک زوج مرتبط با رژیم ایران

خنثی کردند

دادستان‌ها گفتند دو نفری که بمب را حمل می‌کردند

توسط اسدالله اسدی دیپلومات-جاسوس رژیم ایران 

هدایت می‌شدند که در سفارت رژیم در وین مستقر بود

مقامات آمریکا از جمله وزیر خارجه امریکا گفتند

رژیم ایران بطور روتین سفارت‌های خود در اروپا را

از عوامل اطلاعاتی پر کرده که علیه مخالفان در تبعید 

جاسوسی می‌کنند

پمپیو به اسکای نیوز انگلستان گفت همین هفته 

افراد رژیم در اروپا دستگیر شدند در حالیکه 

در حال هدایت یک توطئه ترور در پاریس بودند

ما این رفتار شرورانه را در اروپا دیده ایم

مقامات آمریکا در این هفته گفتند آنها مطمئن هستند

رژیم ایران این اقدام را شروع کرده تا در تجمع بزرگ مجاهدین 

تلفات بگیرد

یک مقام ارشد وزارت خارجه که در کنفرانس ناتو

در بروکسل حضور یافته بود بصراحت رژیم ایران را متهم کرد

این مقام گفت ما همچنین این موضوع را که رژیم ایران

از سفارت‌هایش برای پوش توطئه حملات تروریستی استفاده می‌کند

را مورد بحث قرار دادیم

این مقام افزود:

آمریکا مصرانه از کشورها می‌خواهد 

دیپلومات‌های رژیم ایران را بدقت زیر نظر داشته باشند

تا از امنیت کشور خودشان مطمئن شوند

چارلز کاریترز یک سخنگوی دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا:

این دفتراز نزدیک گزارش‌ها حول دستگیری‌ها در آلمان و بلژیک

را دنبال کرده است و منتظر شنیدن نتایج تحقیق هستیم

واشینگتن تایمز روز ۱۲ژوئیه (۲۱تیرماه ۹۷) در مطلبی که در صفحه اول این روزنامه درج شده است می‌نویسد:

شورای ملی مقاومت ایران بنقل از منابع اطلاعاتی اش در داخل کشور گفته است خامنه‌ای ولی فقیه و حسن روحانی رئیس‌جمهور رژیم ایران توطئه بمبگذاری درگردهمایی سالانه اپوزیسیون در پاریس در ۳۰ژوئن را را تایید کرده بودند.

گزارش اطلاعاتی مقاومت ایران می گوید حمله در پاریس ماه‌ها قبل توسط تمام سطوح قدرت از ولی فقیه و حسن روحانی تا وزارت خارجه و اطلاعات تا نیروی قدس سپاه پاسداران، در ایران برنامه ریزی شده بود.

سازمان مجاهدین یک شبکه اطلاعاتی و مقاومتی گسترده در داخل ایران دارد که در گذشته هم در رابطه با برنامه اتمی رژیم ایران افشاگری‌های زیادی داشته است.

واشینگتن تایمز نوشت: چارلز کاریترز یک سخنگوی دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت این دفتراز نزدیک گزارش‌ها حول دستگیری‌ها در آلمان و بلژیک را دنبال کرده است و منتظر شنیدن نتایج تحقیق هستیم...

مقامات بلژیک این توطئه را با کشف مواد انفجاری در یک خودرو متعلق به یک زوج مرتبط با رژیم ایران خنثی کردند.

دادستان‌ها گفتند دو نفری که بمب را حمل می‌کردند توسط اسدالله اسدی دیپلومات-جاسوس رژیم ایران هدایت می‌شدند که در سفارت رژیم در وین مستقر بود…

واشنگتن تایمز-اسدی رئیس

اسدی رئیس هیات وزارت اطلاعات در وین بوده است که سایر ایستگاه‌ها در اروپا را هدایت می‌کرده است.

وظیفه اصلی اسدی جاسوسی و توطئه علیه مجاهدین بوده و او به این خاطر به کشورهای مختلف اروپا تردد داشته است.

واشینگتن تایمز می‌افزاید: مقامات آمریکا از جمله پمپئو وزیر خارجه امریکا گفتند رژیم ایران بطور روتین سفارت‌های خود در اروپا را از عوامل اطلاعاتی پر کرده است که علیه مخالفان در تبعید جاسوسی می‌کنند.

پمپیو به اسکای نیوز انگلستان گفت همین هفته بود که افراد رژیم در اروپا دستگیر شدند در حالیکه در حال هدایت یک توطئه ترور در پاریس بودند، ما این رفتار شرورانه را در اروپا دیده ایم.

مقامات آمریکا در این هفته گفتند آنها مطمئن هستند رژیم ایران این اقدام را شروع کرده تا در تجمع بزرگ مجاهدین خلق تلفات بگیرد.

-واشتنگنتن تایمز - کنفرانسن ناتو

واشینگتن تایمز اضافه می‌کند: یک مقام ارشد وزارت خارجه که در کنفرانس ناتو در بروکسل حضور یافته بود بصراحت رژیم ایران را در این رابطه متهم کرد…این مقام به خبرنگاران گفت ما راه‌های محروم ساختن رژیم ایران از درامدهایی که خرج تروریسم می‌شود را بررسی کردیم. ما همچنین این موضوع را که رژیم ایران از سفارت‌هایش برای پوش توطئه حملات تروریستی استفاده می‌کند مورد بحث قرار دادیم.

جدیدترین مورد، توطئه یی بود که بلژیکی‌ها آن را خنثی کردند که در آن یک دیپلومات رژیم ایران یک بمبگذاری در گردهمایی اپوزیسیون ایران در پاریس را پیش میبرد.

این مقام افزود اگر رژیم ایران می‌تواند حملات بمبگذاری را در پاریس انجام بدهد آنها می‌توانند این حملات را در همه جا انجام بدهند و ما از همه کشورها می‌خواهیم نسبت به استفاده رژیم ایران از سفارت‌ها بعنوان پوش توطئه حملات تروریستی هوشیار باشند.آمریکا مصرانه از کشورها می‌خواهد دیپلومات‌های رژیم ایران را بدقت زیر نظر داشته باشند تا از امنیت کشور خودشان مطمئن شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.