واشینگتن: افشای طرحهای رژیم آخوندی در پروژه تولید بمب اتمی بعد از برجام و مرکز جدیدی به‌نام متفاض «مرکز تحقیقات فن‌آوری انفجار و ضربه» در پژوهشکدة سایت پارچین

222

دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشینگتن، با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی در هتل ویلارد با حضور خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و بین‌المللی، وجوه جدیدی از برنامة بمب‌سازی اتمی رژیم آخوندی و استمرار تلاش‌های رژیم برای طراحی و ساختن بمب اتمی بعد از برجام را افشا کرد.

در این کنفرانس مطبوعاتی ادامة فعالیت‌های «سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی» رژیم (سپند) که ارگان مهندسی سلاح اتمی حکومت آخوندی است تشریح و یک مرکز جدید این پروژه به‌نام متقاض «مرکز تحقیقات فن‌آوری انفجار و ضربه» در پژوهشکدة سایت پارچین فاش شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here