واشینگتن‌تایمز مقاله کلیفورد می رئیس بنیاد دموکراسی‌ها رژیم آخوندی را حامی اصلی تروریسم درجهان نامید

6
واشینگتن_تایمز مقالة کلیفورد

کلیفورد می May رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشینگتن، طی مقاله‌یی در واشینگتن‌تایمز، رژیم آخوندی را حکومت اصلی حامی تروریسم در جهان نامید، و نوشت: «جان بولتون (به‌عنوان مشاور امنیت ملی) روشن خواهد ساخت که برخی از دشمنان ما، استمالت‌ناپذیر هستند و نمی‌توان با آنها مماشات کرد… در مورد اضطراری‌ترین مسائل کنونی، آقای بولتون توصیه خواهد کرد که به توافق ناقص اتمی (با رژیم) ایران پایان داده شود؛ (توافقی که) اروپایی‌ها هم‌اکنون تلاش دارند، ظاهراً با انرژی و اراده‌یی محدود، آن‌را تصحیح کنند».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here