سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

هیأت پارلمان اروپا با خانم رجوی ملاقات و با قیام مردم ایران اعلام همبستگی کرد

0 28

روز پنجشنبه۲۱ دی (۱۱ژانویه ۲۰۱۸) هیأتی از پارلمان اروپا به ریاست آقای ریچارد چارنسکی، نایب رئیس پارلمان اروپا و وزیر سابق امور اروپایی لهستان؛ و با حضور آقای خوزو روداش، عضو کمیته خارجی پارلمان و وزیر دفاع سابق کرواسی با خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در اورسور اواز دیدار و گفتگو کردند.

نمایندگان پارلمان اروپا تأکید کردند ما در شرایطی که مردم ایران برای احقاق حقوق خود به پا خاسته‌اند، به اینجا آمده ایم تا حمایت و همبستگی نمایندگان پارلمان اروپا را با قیام مردم ایران و شورای ملی مقاومت ایران ابراز کنیم و از طریق شما به مردم ایران بگوییم که در مبارزه تان علیه رژیم آخوندی در کنار شما هستیم.

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

خانم رجوی در این دیدار ضمن تشریح آخرین تحولات مربوط به قیام سراسری مردم ایران علیه فاشیسم دینی حاکم تأکید کرد برای این رژیم شمارش معکوس آغاز شده است و هیچ گریزی از سرنگونی محتوم ندارد. فریادهای میلیونها جوان در سراسر کشور که خواستار پایان گرفتن دیکتاتوری مذهبی و استقرار دموکراسی در ایران هستند هیچ آینده یی برای این رژیم باقی نگذاشته است.

خانم رجوی با اشاره به ابعاد دستگیریها و جنایتهای رژیم آخوندی در زندانها گفت: ادامه معامله و روابط دوستانه با این رژیم نه تنها نقض پایه‌یی ترین ارزشهایی است که اتحادیه اروپا خود را مدافع آن می داند بلکه هر گونه سرمایه گذاری روی این رژیم رو به سقوط محتوم به شکست است. وی از مواضع نمایندگان پارلمان اروپا از گروههای مختلف سیاسی در دفاع از مقاومت ایران علیه نقض حقوق بشر در ایران و دفاع از مقاومت قدردانی کرد و آن را پایه مستحکمی برای روابط مردم ایران و مردم اروپا بعد از سرنگونی ملایان توصیف کرد.

آقای ریچارد چارنسکی در این دیدار گفت: تظاهرات اخیر یکبار دیگر خواست واقعی مردم ایران برای تغییر رژیم و استقرار یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت را که سالهاست توسط مقاومت ایران دنبال می شود، نشان داد. اظهارات اخیر خامنه‌ای، اذعان به نقش هواداران مجاهدین در اعتراضات اخیر، گواهی دیگری است بر حمایت گسترده مجاهدین در ایران». او همچنین «بر استمرار حمایت خود از شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی به‌عنوان آلترناتیو دموکراتیک رژیم ملایان»تاکید کرد.

آقای روداش تأکید کرد: «من همبستگی خود را با مردم ایران و مقاومت ایران تحت رهبری مریم رجوی در تلاشهایشان برای پایان دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران ابراز می دارم. مردم ایران به‌صراحت همه جناحهای درونی رژیم را رد کرده و در جستجوی آزادیهای بنیادین هستند. اروپا نباید چشمانش را بر وضعیت در ایران ببندد و باید خواستار آزادی سریع همه معترضان دستگیر شده در چند هفته اخیر شود. سکوت در حالیکه اعتراض کنندگان تحت شکنجه تا مرگ قرار دارند، غیر قابل قبول است.

دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲ دی ۱۳۹۶ (۱۲ژانویه ۲۰۱۱)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.