هيل نشريه كنگرة آمريكا – مقالة سر ديويد ايمس نماينده پارلمان انگلستان: فراخوان به قرار دادن نام سپاه پاسداران در ليست تروريستی

135

سر ديويد ايمس نماينده پارلمان انگلستان طي مقاله يی که در هيل نشريه کنگره آمريکا درج شد ، درباره گردهمايی بزرگ مقاومت در پاريس نوشت: تغيير رژيم در تهران و گذار به يک دموکراسی واقعی امکان پذير است. و اين گذار به دموکراسی در رهبری مريم رجوی و برنامه ۱۰ ماده ای او تجسم پيدا ميكند، 

عضو مجلس عوام انگلستان با اشاره به سالگرد توافق هسته يی افزود:‌ «ماه گذشته, شورای ملي مقاومت ايران اطلاعاتی را که از شبکه اطلاعاتی خود در داخل ايران در مورد افزايش فعاليت های موشکی رژيم جمع آوری کرده بود، افشا کرد. 

وی هم‌چنين نوشت: اين مهم است که جامعه بين المللی سپاه پاسداران را به عنوان يک سازمان تروريستی در ليست سياه قرار دهد. 

منبع: سايت هيل ۳۱/۴/۹۶

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here