سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

همدردی کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان با مردم سیلزده ایران

0 383

رژیم آخوندها با هزینه کردن سرمایه های ایران

 در پروژه های اتمی و موشکی و در سوریه ، عراق و یمن

 این کشور را در مقابل حوادث طبیعی بی دفاع گذاشته است.

سپاه پاسداران با نابودی محیط زیست و تخریب جنگلها

و با ساخت و ساز روی مسیلها

 ویرانگری سیل را چندین برابر بیشتر کرده است

سیل ویرانگر در ایران همه ما را اندوهگین نمود. ما صمیمانه ترین همدردیهایمان را به خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت و از طریق ایشان به عموم مردم ایران تقدیم میکنیم.

آنچه باعث تاسف مضاعف است اینکه حکومت ایران با هزینه کردن سرمایه های این کشور در پروژه های اتمی و موشکی و در سوریه و عراق و یمن، ایران را در مقابل حوادث طبیعی بی دفاع گذاشته است. سپاه پاسداران با نابودی محیط زیست و خراب کردن جنگلها و ساخت و ساز روی مسیلها، ویرانگری سیل را چندین برابر بیشتر کرده است.

اختلاسهای چند میلیاردی توسط مسئولین این رژیم بنیه اقتصادی ایران را نابود کرده است.

برغم گذشت دو هفته از شروع این سیل مردم سیلزده، در وضعیت وخیمی بسر می برند و صرفا به کمکهای مردمی اتکا دارند. حکومت ایران اولیه ترین امکانات و کمترین سرپناهی برای آنها فراهم نکرده و حتی در مقابل رسیدن کمکهای مردمی هم کار شکنی میکند.

ما بار دیگر همبستگی خودمان را با مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها اعلام میکنیم.

کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد

شماری از امضا کنندگان بیانیه این کمیته عبارتنداز:

استفانیا پتزوپانه نماینده پارلمان، رئیس کمیته

آنتونیو تاسو  نماینده پارلمان، رئیس مشترک کمیته

آنتونیو استانگو رئیس فدراسیون حقوق بشر ایتالیا ، دبیر کمیته و سناتور روبرتو  رامپی

سناتور مینو تاریکو

نماینده پارلمان جوزپینا اوکیو نرو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.