همبستگی زندانی سیاسی علی معزی بازندانیان اعتصابی،

153

زندانی سیاسی علی معزی که هم اکنون در زندان فشافویه تهران در اسارت دژخیمان است، در حمایت از زندانیان درحال اعتصاب غذا در گوهر دشت اعلام کرد: بر شرف همه آنها درود می فرستم و توجه زندانیان سیاسی سابق و فعلی و همه خانواده ها و بستگان آنها و سایر هموطنان شریف را به اعلام حمایت از آنان جلب می کنم. هستی جاودان از آنِ بهترین انسانهاست که با اقدامات شایسته و بایسته، خشنودی خدا و مردم را بدست میآورند و به پایداری و حق طلبی فراخوان میدهند”.

علی معزی نوشت : چه چیزی دستگاه سرکوب نظام را واداشته تا سه سال بعد از هجوم خونین به بند سیاسی ۳۵۰ اوین و پراکنده ساختن زندانیان آنجا ، به اعمال فشارهای شدید بر بند سیاسی زندان گوهردشت اقدام کند؟! جز تکثیر کانونهای پایداری و مقاومت ؟! زندانیان بند سیاسی زندان گوهردشت کرج روزهاست که در اعتراض به جابجایی اجباری بند سیاسی و تضییقات وارده در اعتصاب غذا به سر می برند. آنچه این زندانیان اعتصابی را علیرغم دیدگاههای متفاوت،‌ متحد و همبسته ساخته است؛‌ ”اعتقاد انها به پایداری و ایستادگی شان” است.

علی معزی – ۲۳مرداد ۱۳۹۶

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here