سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

همبستگی بین‌المللی با گردهمایی بزرگ سالیانه مقاومت ایران درپاریس

0 3

اوس هیلد برون- گوندرشن-نماینده پارلمان نروژ از حزب حاکم:

اسم من اوس هیلد برون- گوندرشن است و حزب پیشرو را نماینده گی میکنم. من از فرصت استفاده کرده و برای شما جهت گردهمایی تان در پاریس آرزوی موفقیت میکنم. مبارزه ای مهم برای حفظ دمکراسی برای کل جهان. من برای شما در مبارزه تان آروزی موفقیت می‌کنم.

اوس هیلد برون- گوندرشن-نماینده پارلمان نروژ از

کنوت آریلد هارعیده رهبر حزب مسیحی مردم نروژ و عضو کمیسیون خارجه و دفاع پارلمان نروژ:

من از کاری که شما برای یک ایران با ارزش‌های دمکراتیک و منصفانه انجام میدهید، بسیار خوشحالم.

ما رژیم ایران را می‌شناسیم، یک رژیم مذهبی که متاسفانه با مردم و حقوق دمکراتیک آنها با خشونت و بیرحمی برخورد می کند

من که اینجا ایستاده ام در پشت من پارلمان نروژ قرار داد. من بخاطر کاری که شما انجام میدهید خوشحالم. این کار برای کسانی که امروز در ایران زندگی می‌کند که حقوق بشر در آنجا باشدت و بیرحمی نقض می شود اهمیت بسیاری دارد. من از کار و فعالیتی که شما انجام میدهید، سپاسگزارم.

کنوت آریلد هارعیده رهبر حزب مسیحی

گئیر یورگن بککه ولد نایب رئیس دوم کمیسیون خانواده و فرهنگ پارلمان نروژ:

من سیآستمداری از حزب مسیحی مردم در پارلمان نروژ هستم. من از کار و تلاشی که جنبش مقاومت طی سالیان برای برقراری دموکراسی در ایران صورت داده، بخوبی آگاهم.

ایرانی کشوری است که آخوندها که محدود کننده آزادی‌ها هستند، در آن حکومت میکنند، درنتیجه من کاری که شما برای برقراری دمکراسی و آزادی برای ایران و برای مردم آن انجام میدهید را کاملا برسمیت میشناسم.

من برای گردهمایی شما در پاریس آرزوی موفقیت بسیار دارم. من امیدوارم که این کنگره تعهدات بسیآری بههمراه داشته باشد و شما به مبارزه برای یک ایران دموکراتیک ادامه دهید.

گئیر یورگن بککه ولد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.