همبستگی با کارگران و زحمتکشان میهن اسیر، توسط دانشجویان و سازمان‌های جهانی

3

در آستانه ۱۶ آذر روز دانشجو، دانشجويان در دانشگاه‌هاي مختلف، عليه سياست‌هاي سركوبگرانه رژيم و همچنين وضعيت وخامت بار زندگي مردم در نظام آخوندي دست به اعتراض زدند

روز چهارشنبه ۱۴ آذر در جلسه اي كه بمنظور سخنراني آخوند روحاني در يكي از سالن‌های دانشگاه سمنان برگزار شده بود، دانشجويان عليه سياست‌هاي اقتصادي رئيس جمهور ارتجاع شعار سردادند: تورم گراني جواب بده روحاني

دانشگاه‌هاي مختلف كشور نيز در آستانه روز دانشجو شاهد اعتراضات دانشجويان عليه سركوب و چپاول رژيم آخوندي بود. دانشجويان در همبستگي با كارگران اعتصابي، خواستار آزادي دانشجويان و كارگران زنداني شده و با مزدوران رژيم درگير شدند.

کارگران کارخانه آهن اسفنجی کرانی بیجار در اعتراض به انتقال این کارخانه دومین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. صبح روز سه شنبه ١٣آذر، کارگران کارخانه آهن اسفنجی و اهالی کرانی در استان کردستان تجمع بزرگی دراعتراض به انتقال این کارخانه به شهرستان بیجار برگزار کردند.در پی این اعتراض، اهالی کرانی جاده‌ها را بسته و مانع خروج خاک شدند‌‌، ماشین‌ها نيز خاک را وسط جاده خالی کرده‌‌اند.

در همبستگي با كارگران اعتصابي در ايران، اتحادیه سراسری حمل و نقل جاده ای متحده انگلستان ( یو آر تی یو ) از تظاهرات كارگران در ايران حمايت كرد و در فراخواني خطاب به كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد، خواستار اقدام فوري براي آزادي كارگران زنداني شد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here