همبستگی با زنان پیشتاز مقاومت ایران برای تحقق آزادی و برابری، محکومیت سرکوب زنان توسط دیکتاتوری آخوندی

108

در یک گردهمایی در دانشگاه فولرتون کالیفرنیا، که در همبستگی با مبارزات زنان ایران برای آزادی و برابری برگزار شده بود، شرکت کنندگان پایداری مردم ایران بویژه زنان را ارج گذاشتند و برحمایت و همراهی با این مبارزات تاکید کردند

در این گردهمایی که در دانشگاه فولرتون شهر اورنج کانتی در کالیفرنیا برگزار شد، سخنرانان سرکوب زنان و نقض حقوق اولیه آنها توسط رژیم زن ستیز آخوندی را محکوم کردند و برهمبستگی خود با زنان پیشتاز در صفوف مقاومت ایران برای پیش برد جنبش برابری و علیه بنیادگرایی و تروریسم برخاسته از دیکتاتور زن ستیز آخوندی تاکید کردند

گزارش کوتاهی از این گردهمایی در پایان مجموعه خبری امروز پخش خواهد شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here