همبستگی اشرف نشانان داخل میهن با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

287

همبستگی اشرف نشانان داخل میهن با گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

2 COMMENTS

  1. چه زيباست كه جوانان ما بعد از اينهمه خيمه شب بازي انتخابات گول تبليغات اين رژيم را نمي خورند و به بهاي جان از مقاومت خونبارشان حمايت مي كنند درود

  2. هماهنگي اشرف نشينان داخل و پشتيباني ازمقاومت بي همتاي مجاهدين و بال سياسي آن شوراي ملي
    مقاومت رمز پيروزي و پژواك سرنگوني اين رژيم است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here