هشدار معاون سابق وزارت ارشاد رژیم آخوندی نسبت به قیام سراسرس و خطر سرنگونی رژیم

22
تظاهرات و اعتراضات مردمی علیه نظام پلید

عیسی سحرخیز معاون سابق وزرات ارشاد رژیم آخوندی درباره قیام سراسری و خطر سرنگونی رژیم گفت: رصد رویدادهای خونین دی ماه ۹۶ بخشی از مردم یک صد شهر ایران را به دلیل نارضایتی های گسترده، ژرف و گوناگون درگیر خود کرد و تا حد زیادی إصلاح طلبان و حتی تحولخواهان مسالمت جو را به حاشیه برد و شعار براندازی را پر رنگ ساخت. (این رویدادها)جایگاه مهمی در دستور کار قرار گرفتن مجدد سیاست “تغییر رژیم” به جای “إصلاح رفتار رژیم ایران” داشته که همواره در این خصوص بین اکثر کشورهای اروپایی و ژاپن با آمریکا اختلاف نظر وجود داشته است. اما اکنون نمی توان با قاطعیت گفت که در سال ۹۷ نیز- با تحول در شرایط داخلی جمهوری اسلامی و تغییر مسائل خارجی – در کماکان بر همان پاشنهٔ پیشین خواهد چرخید!

عیسی سحرخیز ضمن اشاره به انتصاب جان بولتون ازسوی رئیس جمهور آمریکا گفت: مهره چینی های اخیر شخص دونالد ترامپ در کادر شورای امنیت ملی آمریکا و وزارتخانه های خارجه، دفاع و غیره، گفتگوهای فشردة کادرِ جدید با طرف های اروپایی در مورد آینده برجام، می تواند تنها بخشِ ظاهریِ عملی ساختن این شعار باشد. در ظاهر در بخش پنهان این سیاست نیز ارتباط نزدیک و تنگاتنک با “اپوزیسیون برانداز مقیم خارج” در دستور کار قرار گرفته و قول و قرارهای مالی، اجرایی و تبلیغاتی لازم گذاشته شده است.

عیسی سحر خیز که از مهره های اصلی باند مغلوب رژیم است در پایان هشدار می دهد: در سالی که اکنون در روزهای آغازین آن هستیم اگر إصلاح طلبان و حتی تحول خواهان، نتوانند در این پیچِ تاریخی و سرنوشت ساز جهش لازم را در خود و جامعه ایجاد و به جای “نگاه به بالا و حاکمیت” به “درخواست ها و مطالبات جامعه و مردم” نظر داشته باشند، هرچه بیشتر و سریع تر در انزوا قرار خواهند گرفت و راه ورود، نفوذ و اقدام “اپوزیسیون برانداز” را باز خواهند کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here