هشدار مجلس ارتجاع در مورد نرخ بیکاری پنهان در حاکمیت آخوندی

16

مرکز پژوهشهای مجلس رژیم اعلام کرد، برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری پنهان در سال ۱۳۹۵ برای کل کشور ۲۲٫۵ درصد بوده که حدود دو برابر نرخ بیکاری رسمی است.

کیهان خامنه‌ای ۱بهمن۹۶ در این‌باره نوشت: درباره نرخ بیکاری نیز آمار دولت با تردیدهايی مواجه است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد بیکاران کشور حدود سه میلیون نفر است، اما کارشناسان می‌گویند تعاریف بیکار و شاغل از نگاه مرکز آمار با برداشت جامعه نسبت به بیکار و شاغل کاملاٌ متفاوت است. تقریباٌ در تمامی استانها، نرخ واقعی بیکاری از آمار دولتی، دو برابر بیشتر است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here