هشدار سفیر نیکی هیلی به رژیم ایران

150
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل‌متحد در یک بیاینه فوری نسبت به حمایت رژیم ایران از تروریسم هشدار داد.

در این بیانیه از جمله آمده است:‌ حمایت رژیم ایران از تروریسم امر جدیدی نیست.

پیرو قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت، رژیم ایران از صدور هر نوع سلاحی بدون تصویب شورای امنیت منع شده است.

همان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برجام یعنی توافق اتمی با رژیم ایران را پذیرفته است.

سفیر نیکی هیلی گفت: «یکبار دیگر رژیم ایران ماهیت حقیقی خود را نشان می‌دهد. این رژیم باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد عضوی از جامعه ملتها باشد و تعهدات بین‌المللی خود را بپذیرد یا این‌که می‌خواهد سردمدار یک جریان افراطی تروریستی باشد.

رژیم ایران نمی‌تواند هر دو باشد. جامعه جهانی باید رژیم ایران را خیلی زودتر از اینها ملزم به رعایت همان معیارهای ارزشی صلح و امنیت می‌کرد».

در ادامه بیانیه نیکی هیلی آمده است:

این رویداد بعد از آن است که سخنگوی دولت ایران این هفته اظهارات آمریکا را در مورد دستیابی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایتهای نظامی این رژیم «صرفاً خواب و خیال» خواند.

در حقیقت تحت برجام و پروتکل الحاقی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز است که خواستار دسترسی به هر مکانی در ایران، از جمله سایتهای نظامی باشد جایی که آژانس بین‌المللی در مورد فعالیتهای نظامی سوالاتی دارد.

پروتکل الحاقی که در ۱۲۹کشور به مورد اجرا گذاشته می‌شود و اختیارات بازرسی آن منحصربه‌فرد قابل بحث نیست. اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار دسترسی به سایتهای نظامی رژیم ایران باشد، این رژیم طبق پروتکل الحاقی و برجام باید از این خواسته پیروی کند.

سفیر نیکی هیلی گفت: «اگر بازرسی از سایتهای نظامی رژیم ایران آن‌چنان که این رژیم می‌گوید «صرفاً خواب و خیال است» در آن صورت تبعیت رژیم ایران از برجام هم خواب و خیال است».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here