هشدار اشرف دهقانی نسبت به ترفندهای تفرقه‌اندازانة وزارت اطلاعات آخوندی در رابطه با قیام سراسری مردم ایران

40

اشرف دهقانی در پیامی به زبان ترکی که همراه با برگردان فارسی آن تحت عنوان «سخنی با خلق آذربایجان» در سایت سیاهکل، «سایت چریکهای فدایی خلق ایران»، روز۲۷دی‌ماه۹۶ منتشر شده است، نسبت به ترفندهای تفرقه‌اندازانة اطلاعات آخوندی در رابطه با قیام سراسری مردم ایران، هشدار داده است.

بخش‌هایی از پیام اشرف دهقانی –نقل از سایت «چریکهای فدایی خلق ایران»:

امروز در سراسر ایران ( گفته می شود در بیش از یکصد شهر)، کارگرها، بیکار مانده ها و انسانهای تهی دستی که زندگی بس تلخی را می گذرانند به پا خاسته و با جسارت تمام علیه جمهوری اسلامی وارد میدان نبرد شده اند…

قصد من در اینجا این است که با شما خلق قهرمان آذربایجان و تأکید بکنم، با جوانانی که در راه حق و عدالت مبارزه می کنند و به خصوص با آنهائی که در استادیوم فوتبال این شهر حضور پیدا می کنند، صحبت کرده و به شما بگویم که در شرایط کنونی چه چیزی خلق ما را تهدید می کند.

ما این را می دانیم که دشمن جهت سد کردن راه آزادی و جلوگیری از جنبش آنان که هدفش رسیدن به حق و عدالت و آزادی است، تنها به سرکوب و اسلحه و کلاً تنها به کار بستن زور اکتفاء نمی کند. دشمن برای رسیدن به منظور فوق راه های دیگری هم دارد. یکی از حیله های دشمن این است: تفرقه بینداز (خلق ها را از همدیگر جدا ساز) و حکومت کن. این ترفندی است که به گفته پدران و اجداد ما، انگلیسی ها در سراسر دنیا برای حکومت کردن خود به کار برده اند. اکنون من می بینم که اطلاعاتی های جمهوری اسلامی ، چنین حیله ای را در آذربایجان و به خصوص در استادیوم فوتبال تبریز از طریق تیم (تراکتور) به کار گرفته اند».

اشرف دهقانی در ادامه اضافه می کند :

برای به دست دادن یک نمونه، چند روز پیش دیدم که از آن طرف به نام فارسها، کسانی شروع به فحاشی به تُرکها کردند- فحش های به جا مانده از زمان رضا شاه جلاد علیه تُرکها را سر می دادند – و از این طرف برخی از جوانهای تُرک که به خشم آمده بودند، سخنانی علیه خلق فارس گفتند. اما، بیائید کمی عمیق تر به این موضوع نگاه کنیم. آیا به راستی آنهائی که به تُرکها فحش می دادند همان فارس هائی بودند که همچون شما تحت ظلم و ستم جمهوری اسلامی قرار دارند؟ نه این طور نیست! به آن فحش دهنده ها به این چشم نگاه نکنید. من شکی ندارم که آنها افراد خود رژیم بودند، افراد سپاه و اطلاعاتی ها و بسیجی های جمهوری اسلامی بودند. آنها به خاطر این که خلق فارس و تُرک را به جان هم بیاندازند و بین آنها دشمنی به وجود بیاورند چنان فحش هائی را به تُرکها می دادند. سود این کار برای آنها این است که جمهوری اسلامی جنایت پیشه و ددمنش را از آماج ضربه های مُشترک خلقهای فارس و تُرک در امان نگاه دارند!

هم این رژیم و هم دیگر دشمنان از مسأله ملی خلق تُرک سوء استفاده می کنند. آنها تحت عنوان حق ملی، سعی در منحرف کردن جنبش مردم دارند تا بتوانند خلق آذربایجان را در شرایط فقر و مصیبت بار کنونی، نگاه دارند.

در سال ۱۳۸۵ که معلوم بود مردم آذربایجان با قرار داشتن زیر دستگاه های ظالم و سرکوب کن حق و عدالت، و آزادی ستیز جمهوری اسلامی چه زندگی مشقت باری را از سر می گذرانند و وزارت اطلاعات رژیم می دانست که این خلق بالاخره، دیر یا زود به پا خواهد خاست، این حیله را به کار بردند که در روزنامه خودشان اقدام به توهین کثیفی به مردم آذربایجان (با کاریکاتوری که کثافتش به خودشان خوب می چسبد) کردند. بعد پان تُرکیست ها، یعنی کسانی که خودشان را در پشت مسأله ملی آذربایجان پنهان کرده اند و کارشان تفرقه انداختن بین تُرک و فارس است، همان پان تُرکیست ها که می کوشند تا کارگران تُرک نتوانند با رفقای کارگر فارس، کُرد و یا کارگران ملیت های دیگر در ایران متحد شده و با هم در مقابل دشمن مشترکشان بایستند»

اشرف دهقانی در بخش پایانی پیام خود خطاب به مردم تبریز می افزاید:

خلق سرزمین آتشین من، دختران و پسران انقلابی و رزمنده شهر زادگاه من تبریز!

خلقهائی که امروز در هر گوشه ایران به پا خاسته اند، همانند شما سالهاست که تحت رژیم مدافع سرمایه داران یعنی جمهوری اسلامی و دستگاه ظلم و ستم این رژیم زندگی سخت و مشقت باری را می گذرانند. دست یابی به روزگار خوش و آزاد برای شما به این امر گره خورده است که دست در دست این خلقها و در یگانگی با آنها ، این رژیم کثیف وددمنش سرمایه داران را از قدرت به زیر کشیده و به زباله دان تاریخ بیفکنید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here