هراس وزبونی رژیم پس از هشدار فرانسه -ضرورت توقف برنامه موشک بالستیک

14
هشدار فرانسه در باره موشک بالستیک رژیم

سخنگوی وزارت خارجه حکومت آخوندی:

تحمیل تفسیری نادرست از قطعنامه ۲۲۳۱

غیر مسئولانه است!!

سخافت آخوندها درتنگنای شکست برجام

و موشک پرانی روحانی:

انتظار می‌رود فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست

مخالفان برجام خودداری کند!!

حکومت آخوندی در واکنشی هراسان و زبونانه پس از هشدار فرانسه درباره ضرورت توقف برنامه موشک بالستیک رژیم، با سخافت و بلاهت اعلام کرد: تلاش برای القا و تحمیل تفسیری نادرست از قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد برنامه موشکی جمهوری اسلامی رفتاری غیرمسئولانه است و برنامه موشکی حق طبیعی (نظام) است.

خبرگزاری‌های حکومتی گزارش دادند: بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه، جمعه شب در واکنش به سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در خصوص برنامه موشکی نظام ایران، گفت: انتظار می‌رود فرانسه از تکرار ادعاهای نادرست مخالفان برجام خودداری کند. برخلاف ادعای سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، نه برنامه موشکی ایران با اهداف غیرمتعارف پایه گذاری شده است و نه آنچه به عنوان حق طبیعی (ما ) برای تقویت توانمندی‌های علمی و دفاعی خود در قالب برنامه موشکی توسعه یافته است، برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ است.

سخنگوی پریشان‌حال وزارت خارجه رژیم، با عجز و لابه مدعی شد: در هیچ بخشی از این قطعنامه، ایران از برنامه موشکی متعارف و دفاعی و کاربردهای علمی منع نشده است. ما قویا معتقدیم تلاش برای القا و تحمیل تفسیر و برداشتی نادرست از قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد برنامه موشکی ایران رفتاری غیرمسئولانه است. برنامه موشکی جمهوری اسلامی نه تنها قانونی است بلکه حق طبیعی (ما) به شمار می‌رود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here