هراس مرگبار امام جمعه‌های خامنه ای از موقعیت خطیر و بحرانی رژیم در آستانه نمایش انتخابات و پیامدهای شقه و مخاصمات حکومتی

192

آخوند احمد خاتمی مهره خامنه ای در مجلس خبرگان در نمایش جمعه این هفته تهران، درباره هراس نظام از بحران انتخابات و پیامدهای شقه و مخاصمات حکومتی گفت: این است که در هیچ دوره ای به اندازه این دوره دشمنان این ملت از چند ماه قبل تو رسانه هاشون حضور مصداقی پیدا کردند به کی رأی بدهید به چه کسی رأی ندهید و پیداست می‌خواهند مهندسی اجرایی کشور رو این‌ها با تبلیغاتشون عوض کنند 

باور کنیم که دشمنان ما در حال یک جنگ تمام عیار فرهنگی هستند این سایت‌ها و فضای مجازی بخشی از این فضای نبرد دین اخلاق هویت نظام اسلامی رو هدف قرار دادند 

احساس این است که طی سالهای اخیر دشمنان از حالت تدافعی در آمدند دارند تهاجمی عمل می‌کنند تهاجمی این اهانت‌های این‌ها یک نمونه تهاجم هست 

آخوند علم الهدی، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد، موقعیت رژیم را در آستانه نمایش انتخابات ، یک موقعیت خطیر و بحرانی توصیف کرد و با ترس و نگرانی گفت :در موقعیت‌های بحرانی و مخصوصاً در بحران‌ها و بحبوحه‌های تعاملات و تحولات سیاسی در این جامعه مسئولیت و تکلیف پاسداری از انقلاب و ظرفیت‌های انقلاب رو نباید فراموش کنیم.

برادران و خواهران در این روزها هر تحول سیاسی و هر موقعیت تحول سیاسی و اجتماعی در کشور ما پیش میاد یک حرکت و یک موقعیت خطیر برای ما است. ما باید توجه داشته باشیم در این تحولات سیاسی که در جامعه ما پیش میاید, ما دقیقاً بر لبه تیز یک تیغی قرار داریم که یکطرفش سقوط است (قعطی) و یک طرفش اوجگیری و بالارفت است.

مردم ما مراقب نباشند, مواظب نباشند ممکنه در این تحول سیاسی بکلی باز ساقط بشیم این بیرونی‌ها نه تنها می‌خواهند ما رو تصاحب کنند, آقا این بیرونی‌ها می‌خواهند ما نباشیم, اصل وجود ما رو نمی‌خواهند , اصل انقلاب ما رو نمی‌خواهند, این‌ها انقلاب رو می‌خواهند (قعطی) براندازی کنند, منتهی اگر در مقابل این‌ها ایستادیم بر فرضی هم که شکست بخوریم که این فرض محاله برای توانمندی‌ها و قدرت ما مردم در داخل این کشور, انها با زور بیایند انقلاب رو براندازی کنند, (قعطی) بهتر از این است که انقلاب ما رو استحاله کنند…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here