هجدهمین روز اعتصاب بازاریان وکسبه در بانه

7
ادامه اعتصاب بازاریان و کسبه شهرهای کردستان

روز چهارشنبه۱۲اردیبهشت بازاریان و کسبه بانه هجدهمین روز اعتصاب خود را آغاز کردند. در همین حال رژیم آخوندی اقدام به گسیل ماموران سرکوبگر ضدشورش به بانه کرده است تا با گسترش اعتصاب به دیگر شهرها مقابله کرده و فضای رعب و وحشت در میان مردم بانه برای پایان دادن به اعتصاب ایجاد کند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here