نیکی هیلی نماینده امریکا در شورای امنیت درباره گزارشات نقض تحریم‌های تسلیحاتی ملل‌متحد توسط حکومت‌آخوندی گفت:‌ «زمان آن رسیده که شورای امنیت دست به اقدام بزند»

6
نیکی هیلی نماینده امریکا در شورای امنیت

بدنبال انتشار گزارشی از جانب کارشناسان سازمان ملل که نتیجه گیری کرده‌اند رژیم ایران تحریم تسلیحاتی به یمن را نقض کرده است نیکی هیلی نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت ” زمان آن رسیده است که شورای امنیت سازمان ملل دست به اقدام بزند”. وی در بیانیه یی گفت” این گزارش چیزی که ما ماهها آنرا می‌گفتیم را (تائید و) برجسته می‌کند. رژیم ایران بطور غیرقانونی با نقض چندین قطعنامه شورای امنیت در حال انتقال تسلیحات به یمن بوده است،”.

در بیانیه مطبوعاتی نیکی هیلی در مورد انتشار گزارش سازمان ملل که نقض‌های رژیم ایران را مشخص می‌کند، آمده است

سازمان ملل بطور علنی گزارش نهایی کمیته کارشناسان سازمان ملل در مورد یمن را منتشر کرد.

ایالات متحده به فراخوان و اعتراض علیه اقدامات خطرناک رژیم ایران ادامه خواهد داد، ولی جهان نمی‌تواند ادامه داده و اجازه دهد که این نقض‌های آشکار بدون پاسخ باقی بماند. ضروریست تا رژیم ایران بداند که عواقبی برای سرپیچی از(قطعنامه‌های) جامعه بین المللی وجود دارد. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here