نیکی هیلی سفیرامریکا در سازمان ملل،‌ دادن اجازه سخنرانی به علیرضا آوایی در شورای حقوق بشر را مغایراهداف این شورا دانست

58
نیکی هیلی سفیرامریکا در سازمان ملل

نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای دادن اجازه سخنرانی به علیرضا آوایی در شورای حقوق بشر را مغایر اهداف این شورا دانست.

در بیانیه نیکی هیلی آمده است: وزیر دادگستری رژیم ایران، علیرضا آوایی، قرار است در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی کند. آوایی مسئول برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است، از جمله ممانعت از آزادی‌های سیاسی و ترویج سرکوب، خشونت و کشتارهای فراقضایی زندانیان سیاسی.

بیانیه نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌افزاید: شورای حقوق بشر باید از اینکه آوائی بتواند اعضای آن را مخاطب قرار دهد، شرم کند. دادن اجازه سخنرانی به یک نقض کننده حقوق‌بشر، اهداف شورای حقوق بشر را زیر سؤال می برد 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here