نیویورک تایمز: خامنه ای اعلام کرد: اخلال در انتخابات”باسیلی” مواجه خواهد شد انتخابات به لحظات حساسی در ایران تبدیل شده سال۲۰۰۹میلیون ها ایرانی به خیابانها ریختند

188

نیویورک تایمز۱۰ می ۲۰۱۷: خامنه ای روز چهارشنبه اعلام کرد «هر نوع اخلال در انتخابات که کمتر از دوهفته به آن مانده است ”باسیلی” مواجه خواهد شد. این اظهارات تاکید بر تنش های سیاسی است که در پشت انتخابات نهفته است… از زمانی که انتخابات مورد منازعه سال ۲۰۰۹ منجربه تظاهرات بی سابقه ضد حکومتی شد، انتخابات به لحظات حساسی در ایران تبدیل شده است.. مناظره های تلویزیونی امسال با محدودیت های جدیدی برگزار شده است، درقیاس با مناظره های زنده سال ۲۰۰۹ که به قطبی شدن کشور کمک کرد. رقابتهای انتخاباتی امسال کنترل شده است، و راهپیمایی های خیابانی ممنوع است». سال۲۰۰۹میلیون ها ایرانی خشمگین به خیابان ها ریختند . 

منبع: نیویورک تایمز:۹۶۰۲۲۰

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here