نیویورک‌پست راه حل نگران‌کننده برای آخوندها، همان شیوه‌یی است که گروه‌های اپوزیسیون… و به‌طور خاص شورای ملی مقاوت ایران با آن، مشروعیت رژیم را تهدید می‌کنند

124

نیویورک‌پست طی مقاله‌ یی راه حل مقابله با حکومت آخوندی و هم‌دستی آن در جنایات رژیم اسد را حمایت از مقاومت ایران و پایان‌دادن به مماشات و استمالت از رژیم دانست، و نوشت: «ما می‌بایست این جدل فریبکارانة را که (می‌گوید) یا باید با رژیم (ایران) مماشات کرد و یا جنگ اتمی در پیش خواهد بود، آن‌طور که اوباما ادعا می‌کرد، را رد کنیم… همواره راه حل‌های دیگری نیز وجود دارد… (اما راه حل) نگران‌کننده برای آخوندها، همان شیوه‌یی است که گروه‌های اپوزیسیون… و به‌طور خاص شورای ملی مقاوت ایران با آن، مشروعیت رژیم را تهدید می‌کنند».

نیویورک‌ پست در بخش دیگری از این مقاله پشتیبانی تمام‌عیار رژیم آخوندی از دیکتاتوری اسد را مورد بررسی قرار داده و دربارة علت جنایت شیمیایی در خان شیخون، می‌نویسد: «به‌خوبی می‌توان تصور کرد که (رژیم) تهران به اسد دستور داده تا از سلاح شیمیایی استفاده کند. این حمله این پیام را داشت که اتحاد بین (رژیم‌های ایران و سوریه را نمی‌توان از بین برد».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here