نیوزمکس: «(رژیم) ایران در سال ۲۰۰۳به آمریکا پیشنهاد کرد برخی از عاملان القاعده را با اعضای سازمان مجاهدین خلق (که درعراق بودند) تبادل کند.

82

نیوزمکس نیز به نقل از بلومبرگ دربارة افشای روابط رژیم آخوندی با القاعده، گزارش داد: «(رژیم) ایران در سال ۲۰۰۳، یک توافق احتمالی را با آمریکا مورد بررسی قرار داد و پیشنهاد کرد که برخی از عاملان القاعده را با اعضای سازمان مجاهدین خلق تبادل کند. البته این پیشنهاد هرگز عملی نشد».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here