نیروی قدس سپاه پاسداران ولی فقیه ارتجاع و یورش پلیس آلمان به خانه ها و مراکز ۱۰تن از جاسوسان وابسته به آن

44
نیروی قدس سپاه پاسداران

به دستور دادستانی کل آلمان فدرال نیروهای ویژه این کشور، به خانه ها و مراکز ۱۰ تن از جاسوسان وابسته به نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران در ایالتهای مختلف آلمان یورش بردند 

به نوشته فوکوس آنلاین، دادستانی کل کشور صبح روز سه شنبه، دستور بازرسی از خانه های مامورین رژیم ایران را به جرم جاسوسی علیه اهداف یهودیان صادر کرد. طبق مصوبات تفتیش دادستانی کل کشور، این افراد به ”نیروی قدس“ سپاه پاسداران تعلق دارند.

فوکوس آنلاین افزود: این ده نفر از اعضای نیروی بدنام قدس بوده که بسیار خطرناک ارزیابی میگردد، 

بازرسیها هم اکنون در ایالتهای برلین، بادن وورتمبرگ، بایرن و نورد راین وست فالن در جریان است. نیروهای ویژه پلیس بکار گماشته شده اند.

فوکوس آنلاین افزود: یورش پلیس آلمان به محلهای استقرار مامورین رژیم ایران، بر مبنای مشاهدات و تحت مراقبت قرار دادنهای گسترده توسط اداره حراست از قانون اساسی صورت گرفته است.

نیروی قدس سپاه پاسداران مسئول سوء قصدها و قتل تعدادی از مخالفین رژیم ایران در داخل و خارج کشور شناخته میشود. که برای این کار اقدام به تشکیل تیمهای ترور کرده است.

تروریستهای نیروی قدس سپاه، در سپتامبر ۱۹۹۲ ۴ ایرانی مخالف را در رستوران میکونوس به قتل رساندند. در تحقیقات مشخص شد که سرویس مخفی رژیم ایران دستور این قتلها را صادر کرده بود. این خونریزی به قطع موقت روابط بین آلمان و رژیم ایران منجر گردید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here