نمایندگان پارلمان انگلستان خواستار به‌رسمیت شناختن قتل‌عام سال ۶۷ به‌عنوان جنایت علیه بشریت شدند

115

۵۵تن از نمایندگان پارلمان انگلستان از حزب کارگر با صدور بیانیه‌ای از دولت و وزارت‌خارجه انگلستان خواستار به‌رسمیت شناختن قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به‌عنوان جنایت علیه بشریت شدند.

امضا کنندگان که نمایندگان پارلمان از هردو مجلس عوام و اعیان انگلستان هستند، این بیانیه را همزمان با برگزاری کنفرانس سالانه حزب کارگر در شهر برایتون صادر کردند.

فراخوان به دولت انگلستان برای به‌رسمیت شناختن قتل‌عام ۶۷ بمثابه جنایت علیه بشریت و انجام تحقیقات مستقل برای محاکمه سران رژیم

کنفرانس سالانه حزب کارگر انگلستان از روز یکشنبه ۲۴سپتامبر تا روز چهارشنبه ۲۷سپتامبر، در شهر برایتون در جنوب انگلستان برگزار شد. هیأتی از مقاومت ایران در این کنفرانس شرکت کرد و با گروهی از رهبران حزب کارگر دیدار و گفتگو کرد.

در این کنفرانس، ۵۵تن از نمایندگان حزب کارگر از هر دو مجلس عوام و اعیان انگلستان با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از فراخوان خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، برای پایان دادن به مصونیت مقامات رژیم، از دولت و وزارت‌خارجه انگلستان خواستند قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت شناخته و از اقدامات انجام شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران حمایت کند.

نمایندگان هم‌چنین دولت انگلستان را فراخواندند تا از کمیساریای عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد بخواهد دستور تحقیقات درباره قتل‌عام سال ۶۷ را به‌منظور قرار دادن عاملان و آمران این جنایت در مقابل عدالت صادر نماید.

بیانیه‌ایران – فراخوان به ملل‌متحد برای تحقیق درباره قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸

ما عمیقاً نسبت به وخامت وضعیت حقوق‌بشر در ایران و به‌ویژه تعداد فزاینده اعدامها نگرانیم. طی دوران روحانی بالغ بر ۳۲۰۰اعدام صورت گرفته است، که تنها از ژوئیه ۲۰۱۷ تاکنون بیش از ۲۰۰اعدام گزارش شده است.

گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران در ۱۴اوت ۲۰۱۷ این نقضها را مستند می‌کند و هم‌چنین قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۹۸۸ را مورد توجه قرار می‌دهد که اکثراً از جنبش اپوزیسیون اصلی ایران، سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کردند. از آنجا که این گزارش:

– تأکید می‌کند که این اعدامهای جمعی پس از فتوای خمینی، انجام شد؛

– افشاگریهای قبلی را تأیید می‌کند که مقامات عالی‌رتبه رژیم (ایران) مسئول این قتل‌عام بودند، از جمله وزیر دادگستری، یک قاضی دادگاه و رئیس یکی از بزرگترین بنیادهای مذهبی در کشور و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه می؛

– و از آنجا که می‌گوید ”برخی از مقامهای مذهبی و رئیس قوه قضاییه اعدامهای انجام شده را تأیید و در مواردی از آنها نیز دفاع کرده‌اند“ ؛ و هم‌چنین این گزارش، اسناد“… تهدید و ارعاب و تعقیب مدافعان حقوق‌بشر که خواهان حقیقت و عدالت“ هستند را ارائه می‌کند.

ما امضاء کنندگان زیر، از فراخوان خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، به ملل‌متحد و دولتهای غربی برای پایان دادن به مصونیت مقامات رژیم ایران حمایت می‌کنیم. ما از دولت و وزارت‌خارجه انگلستان مصرانه می‌خواهیم:

– این قتل‌عام را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت، در حمایت از اقدامات گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران به‌رسمیت شناخته و محکوم کند؛

– از کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل درخواست کنند تا دستور تحقیقات درباره این قتل‌عام به‌منظور قرار دادن عاملان و آمران این جنایت در مقابل عدالت را صادرکند.

شرکت هیات مقاومت ایران در کنفرانس سالانه حزب کارگر انگلستان

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here