سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

ناهید همت‌آبادی: ضرورت قیام به وظیفه و وجدان

0 23

حالا پس از تمام سوز شدن همه کارتهای جنایت و فریب از نوع ”اصلاح و اصول“ و برگه‌های وطن و مردم فروشی داخلی و خارجی حتی از نوع نازلی که فیل ” شاه پسر“ را هم در امریکا انگار به یاد ”هندوستان بابا“ هوایی کرد تا از دروازه‌های خیلی گشاد تمدن دست ساخت پدر بگذرد اما بگمانم در شرایط هولناک جاری که رژیم خون‌آشام پس از لمس هراسناک سراشیب سرنگونی  …لینک به منبع 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.