نامه ژراردوپره به زندانیان اعتصابی در گوهردشت

138
ژرارد دپره نماینده پارلمان اروپا از بلژیک ریاست کمیته دوستان ایران آزاد را برعهده دارد.

وی طی نامه ای به زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا در زندان گوهردشت نوشت: به عنوان رییس کمیته پارلمانی دوستان ایران که از حمایت حدود ۳۰۰ نماینده پارلمان اروپا از تمایلات مختلف سیاسی برخوردار است، بالاترین احترامات و تقدیراتمان را به شما ابراز میکنم. شما با مقاومت شجاعانه تان ماهیت این رژیم دیکتاتوری مذهبی را به جهانیان نشان دادید.

شما در آغاز دومین ماه اعتصاب غذای خود نشان دادید که برای اعاده حقوق خودتان و برای تحقق خواست بزرگ مردم ایران، یعنی تغییر رژیم در ایران و استقرار آزادی و دمکراسی در کشورتان هر قیمتی را که لازم است می پردازید. شما در واقع ادامه دهندگان راه همان سی هزار زندانی سیاسی هستید که در تابستان ۶۷ تنها بخاطر اینکه خواهان آزادی بودند، اعدام شدند.

رییس کمیته دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا در نامه خود به زندانیان سیاسی اعتصابی در گوهردشت می افزاید:‌در ۴ هفته گذشته که شما در اعتصاب بوده اید، ما در پارلمان اروپا چندین بیانیه در حمایت از خواسته های مشروع شما صادر کردیم و تلاش کردیم که پژواک صدای شما باشیم. شما در جریان این اعتصاب رژیم را مجبور کردید که به بخشی از خواستهایتان پاسخ دهد. اما برای رسیدن به اهداف نهایی، هم ما و هم شما راه زیادی در پیش داریم.

در چنین شرایطی، خواهش من این است که به ما اجازه بدهید تا از شما درخواست کنیم به اعتصاب غذای خودتان در ماه دوم ادامه ندهید. ما قول می دهیم از خواسته های برحق شما کاملا حمایت کنیم. ما نیاز داریم که حال شما سریعا بهبود یابد و و انرژی کافی داشته باشید تا نبرد و کارزار تان برای آزادی را بهتر از قبل بتوانید ادامه بدهید.

برادرتان- ژرارد دپره -رئیس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا-بروکسل-سی اوت ۲۰۱۷

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here