نامه پارلمانترها به وزیرخارجه ایتالیا درباره اخراج سفیر تروریست آخوندها از آلبانی

10

نامه کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان

به وزیر امور خارجه ایتالیا

درباره اخراج سفیر و رئیس ایستگاه اطلاعاتی رژیم آخوندی

از آلبانی به خاطر فعالیتهای تروریستی

ایالات متحده آمریکا از اقدام تیرانا اسقبال کرد

ضروری است سرویس اطلاعاتی رژیم ایران و سپاه قدس

در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here