نامه رسیده- رضا رهبر

328

مدت ۴دهه است که ملت ایران دریکی از سیاهترین‌ ادوار تاریخ خود به سر می‌برد. تعداد کثیری رانده‌شده از وطن و اکثریتی اسیر در میهن.

فروش کلیه، فروش نوزاد، غمگین‌ترین ملت جهان – کولبری مردان وزنان و و و هزاران فاجعه دیگر، تنها حاصل دیکتاتوری مذهبی است، که خدای خونخوار آن ولی فقیه است. و هرکس باید که در این برهه از تاریخ ایران تنها و تنها به این دشمن تمامی ملت ایران بتازد. جبهه خلق تمامی اقشار ملت ایران را در هر کجای دنیا شامل می شود. که در مرزبندی با این دشمن ایرانیان به سر می برد. و هرآن کس که قدمی بردارد و یا قلمی بزند که صفوف جبهه خلق را مخدوش نماید، تنها امدادرسانی به ولایت‌فقیه است. هرکس مسیر زندگی و آینده خود را خود انتخاب کرده و رقم می‌زند، چه آنانی که امروز اعضای مجاهدین می‌باشند و چه ما هوادار سیاسی آن می‌باشیم. بیان تفاسیر و تحلیلها در قالب اخبار و ضمیمه کردن اسامی افراد در ذیل آن هدفی جز مخدوش کردن این مرزبندی قاطع با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران را در پی ندارد و محکوم است.

سرنگون باد دیکتاتوری ولایت‌فقیه در ایران 

رضا رهبر

۱۰ دسامبر ۲۰۱۷

امضاء

متن دست نویس رضا رهير

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here