سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

نامه دریافتی از محمد کریمی از آلبانی

0 26

پنج شنبه شب ۹دی ۳ شماره تلفن اسماعیل کریمی توسط روابط عمومی مقر به شرح زیر در اختیار من محمد کریمی و خواهر مجاهدم حکیمه کریمی قرار گرفت و اصرار کردند با مخاطب تماس بگیرم :

HOTEL EDER

تلفن هتل: ۰۰۳۵۵۴۲۲۳۹۱۷۰

تلفن سوئیس: ۰۰۴۱۷۶۲۴۸۷۰۹۲

شماره تلفن در آلبانی: ۰۰۳۵۵۶۶۶۱۶۳۳۹۳

از جانب خودم و حکیمه که حتی نوشتن این یادداشت را قبول نداشت گفتم و تکرار می کنم و به هر کس دیگری هم می گویم و می نویسم و اعلام می کنم که مشاور حقوقی ساکنان آقای بهزاد صفاری حق ندارد ما را به تماسی که تمایل نداریم وا دار کند. من ۴۶ساله هستم و حکیمه ۵۳ است و ما قصد هیچگونه رابطه و تماس با اسماعیل کریمی را نداریم. دلایل آنرا خودش بهتر از هر کس می داند.

رونوشت به آقای بهزاد صفاری

رونوشت به روابط عمومی مقر

محمد کریمی

۹/۱۰/۹۵

۲۹ دسامبر ۲۰۱۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.