نامه اعضا کنگره و شخصیت‌های آمریکایی در مورد توطئه‌های رژیم در آلبانی علیه مجاهدین

914

کنگرة ایالات متحده

واشینگتن دی سی

-دینا روهراباکر (رئیس زیر کمیتة اروپا در کمیتة خارجی) 

-ایلیانا رزلهیتنن رئیس کمیتة خاورمیانه 

-تد پو (رئیس زیر کمیتة تروریسم) 

-تام مک‌کلینتاک 

– رندی وبر

۳۱ مارس ۲۰۱۷

عالیجناب ادی راما

نخست‌وزیر آلبانی

دفتر نخست‌وزیر – تیرانا

ما بدین‌وسیله قدردانی عمیق خود را از تصمیم شما مبنی بر پذیرفتن عدة زیادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران به‌عنوان پناهنده در کشور آلبانی، اعلام می‌کنیم. 

ملت شما برای حفاظت جان این مبارزان راه آزادی، زمانی قدم پیش گذاشت که دیگران روی بر می‌گرداندند. 

اکنون نه فقط جان آن‌ها، بلکه امید و آرزوی مردم ایران در پیوستن به جامعة جهانی به‌عنوان یک ملت صلح‌طلب و آزاد شده نیز با این اقدام حفظ شد. ما مطمئنیم که تاریخ، این اقدام شجاعانه کشور شما را به نیکی در سینة خود ثبت خواهد کرد…و آن وطن‌پرستان، سرانجام هموطنان ایرانی خود را از زنجیر اسارت رها خواهند کرد.

از سوی دیگر رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران به فشار و خرابکاری خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران در هر جایی که پناه می‌گیرند، ادامه می‌دهد. 

ما مخصوصاً از فعالیت‌های روزافزون رژیم ایران و عاملانش در بالکان تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی آگاه شده‌ایم که اتفاقاً برای جمع‌آوری اطلاعات و گسترش فعالیت‌های تروریستی برنامه‌ریزی شده‌اند. 

کنگرة آمریکا قصد دارد استمرار انزوای دیکتاتوری حاکم بر ایران را تضمین کند .

ما از شما می‌خواهیم که با دقت فعالیت‌های این رژیم رذل را در خاک آلبانی زیر نظر داشته باشید.

English file-min

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here