میشل باچلت کمیسر جدید عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد: محکومیت اعدام جنایتکارانه سه زندانی سیاسی کرد توسط رژیم آخوندی

9
میشل باشله
میشل باشله در نخستین سخنرانی خود به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، اعدام سه زندانی کرد توسط حکومت آخوندی را محکوم کرد.

میشل باشله در نخستین سخنرانی خود به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، اعدام سه زندانی کرد توسط حکومت آخوندی را محکوم کرد.

وی گفت: « من عمیقاً نسبت به اعدام سه زندانی کرد ایرانی در هفته گذشته متاسفم؛ (این اعدام‌ها) به‌رغم نگرانی‌های جدی مطرح‌شده توسط گزارشگران ویژه… به اجرا درآمد که (گفته بودند آنها) از محاکمه عادلانه برخوردار نشده و مورد شکنجه قرار گرفته‌اند».

کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد دستگیری‌ها و بدرفتاری‌ها با زندانیان سیاسی و مدافعان حقو ق بشر در زندان‌های دیکتاتوری آخوندی را محکوم کرد و خواستار آزادی همه کسانی شد که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان به زندان افتاده‌اند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here