موسی افشار- سپاه پاسداران با ۲۵۰۰۰ پاسدار و مزدور تحت فرمان در طرح قتل عام در حلب

197

مصاحبه راديو الكل (سوريه) با موسي افشار

گزارش خودمان را در رابطه با كوچ دادن مردم حلب از شهرشان ادامه ميدهيم. اين عمليات با موانع زيادي از جانب شبه نظاميان مزدور وابسته به ايران مواجه گرديد كه آخرين مورد آن توقيف ۸۰۰ غير نظامي بود كه در حال رفتن از حلب بودند و تعدادي از آنها را اعدام كردند. اين اقدام براي محقق نمودن دستاوردهاي ايران در كادر توافق تخليه انجام گرفت كه بين بين روسيه و اپوزيسيون و با هماهنگي تركيه به امضاء رسيده بود. براي پيگيري اين موضوع باعث افتخارماست كه ميزبان آقاي موسي افشار عضو كميسيون امور خارجه شوراي ملي مقاومت باشيم. او از طريق تلفن و از فرانسه ميهمان ماست.

موسي افشار: به شما و شنوندگان راديو كل و برادران پايدارسوريمان درود ميفرستم

سوال: شوراي ملي مقاومت آنچه كه در مقابل چشم و گوش جهانيان درحلب بوقوع پيوسته خصوصا عمليات تخليه مردم اين شهر بدست رژيم اسد و روسيه را چگونه ميبيند؟

مقاومت ايران از روز اول انقلاب مبارك سوريه در مارس ۲۰۱۱ بطور كامل در كنار برادرانش و در كنار مردم سوريه ايستاد و اين حمايت و اين پشتيباني تا امروز در همه سطوح ادامه داشته است. اما در رابطه با حلب ما از ماهها قبل شروع به افشاي واقعيت حضور رژيم ايران و خصوصا نيروهاي سپاه بعنوان يك طرح رژيم ايران و طرحي براي نابودي شرق حلب نموديم. با اين هدف اولا نيروهاي رژيم ايران و نيروهاي سپاه تجمع كردند و شبه نظاميان فرقه اي خصوصا حزب الشيطان لبنان و شبه نظاميان عراقي و پاكستاني و افغانستاني تحت فرماندهي نيروهاي سپاه و نيروي تروريستي قدس در پايگاه بحوث در جنوب شرقي حلب متمركز شدند و بعد از تحولات در داخل حلب آنها به مقري در منطقه شيخ نجار به فرماندهي جواد غفاري كه يكي از ژنرالهاي سپاه پاسداران ميباشد منتقل شدند. جواد غفاري نيروهاي رژيم ايران را بطور عام در سوريه و بطور خاص در نبرد حلب فرماندهي ميكند. آنها ۲۵۰۰۰ نيرو براي نابودي حلب شرقي آوردند. دقت كنيد كه ميگويم آنها را براي نابودي و نه براي تخليه حلب شرقي آوردند و به اين شكل آنها به زعم خودشان ميخواستند حلب شرقي را نمونه يا درسي براي انقلاب سوريه و بمنظور كاستن و يا از بين بردن هر گونه پايداري بنمايند. چرا كه حلب همانطور كه خانم مريم رجوي رهبر مقاومت ايران گفتند سمبل پايداري و مقاومت جاويدان است. براي همين رژيم طراحي كرد و به موضوع فوعه و كفريا متوسل شد و تلاش كرد از طريق ارائه اين مسائل در عمليات تخليه سنگ اندازي كند ولي بطور واقعي هدف رژيم ايران عليرغم اينكه اكنون غير ممكن شده و خيلي سخت شده است اجراي اين طرح بود.

سوال: بعد از اينكه توافق روسيه و اپوزيسيون در رابطه با خارج كردن غير نظاميان انجام شد شبه نظاميان وابسته به ايران تلاش كردند, در مسير اين توافق سنگ اندازي كنند و همانطور كه در صحبتتان اشاره كرديد شروطي گذاشتند و الان دست به انجام تجاوزات مختلفي ميزنند و روسيه همه طرفها را به اين سمت راند كه در اين توافق شكاف ايجاد كنند و همچنين شبه نظاميان وابسته به ايران موارد جديدي وارد كردند. برآورد شما از ميزان هماهنگي بين روسيه و ايران در سوريه چيست و آيا مسكو اجازه خواهد داد همانطور كه برخي از ژنرالهاي ايراني گفته اند رژيم ايران پروژه شيعي و توسعه طلبانه اش را از طريق تسلطش بر حلب بصورت كامل به اجراء بگذارد؟

موسي افشار: بنا به پيگيري مقاومت ايران كه در زمان خودش برادرانمان در اپوزيسيون سوريه و ارتش آزاد را در جريانش قرار داده ايم وقتي كه رژيم ايران در نبرد خان طومان متحمل شكست شد و در اين نبرد كه ميخواست بطور كامل بر حلب كنترل پيدا كند شكست بزرگي خورد, رژيم ايران و قاسم سليماني بمنظور درخواست كمك از روسيه به مسكو رفت و بعد از آن عمليات بمباران وحشيانه اي كه مردم ما در سوريه در معرض آن قرار گرفتند را شاهد بوديم. هدف از پوشش هوايي روسي در اساس براي اين بود كه رژيم ايران و شبه نظاميان مزدور آن در داخل خاك سوريه و در داخل حلب عمل نموده و كنترل كامل حلب را بدست بگيرند. اين طرح رژيم ايران بود ولي در عمل وقتي كه رژيم ايران نتوانست پيشروي كند كم كم هژموني حتي از نظر سياسي به دست طرف روسي افتاد و اين نقطه اختلاف بين طرف روسي و رژيم ايران بود. بطور واقعي طرف روسي منافعي و رژيم ايران نيز منافع ديگري داشتند. منافع اول و اخر رژيم ايران بقاي رژيم بشار اسد است چرا كه اين موضوعي در ارتباط با حيات رژيم آخوندي در تهران ميباشد لذا هر پيشروي و هر پايداري مردم ما و نيروهاي مسلح اپوزيسيون سوريه اختلاف را بين طرف روسي و رژيم ايران افزايش ميدهد. در موضوع تخليه و بعد از همه فشارهاي جهاني كه الان عليه بمباران وحشيانه حلب انجام گرفته و بعد از همه اقداماتي كه اكنون در جريان است و شما هم در اخبارتان خاطر نشان كرده ايد اين نقطه اختلاف بين طرف روسي و بين رژيم ايران وجود دارد. رژيم ايران خواهان نابودي كامل بخش شرقي حلب ميباشد.

سوال: آيا مسكو اجازه خواهد داد همانطور كه برخي از ژنرالهاي ايراني گفته اند تهران پروژه شيعي و توسعه طلبانه خودش را از طريق تسلطش بر حلب بصورت كامل به اجراء بگذارد؟

موسي افشار: ابدا اين امكان ندارد. رژيم ايران طرح خود را در كادر آنچه با روسيه در ابتدا توافق كرده به انجام رساند. الان وضعيت بطور كامل تغيير كرده است بر طبق اطلاعاتي كه از داخل رژيم ايران داريم حتي روزنامه هاي ايران خصوصا بعد از انتخابات آمريكا خاطر نشان ميكنند كه روسيه به سمت آمريكا خواهد رفت و ما را خواهد فروخت و روسيه به دوستي اش با رژيم ايران بي توجه خواهد بود. اين جنگ و دعواهاي داخلي رژيم ايران است كه ما به آنها دست پيدا كرده ايم آنها خصوصا بعد از انتخابات آمريكا در يك ترس و نگراني شديد بسر ميبرند.

سوال: بنظر شما آيا مردم ايران نقضها و تجاوزاتي كه رهبران آنها در رابطه با اعراب اهل سنت در سوريه و عراق انجام ميدهند را تاييد ميكنند؟ ما هيچگونه اعتصاب يا تظاهرات مردم ايران را در داخل ايران براي محكوميت اين اقدامات نديده ايم؟

موسي افشار: من بايد سه نكته را براي پاسخ سوالي كه شما كرديد مطرح كنم اولا مردم ايران تماما عليه دخالت رژيم ايران در سوريه و در هر كشور ديگر عربي ميباشد. رژيم ايران و تنها ولايت فقيه و هواداران ولايت فقيه هستند كه از دخالت رژيم در سوريه پشتيباني ميكنند و بر روي اين موضوع اصرار دارند. مردم ايران و خصوصا اپوزيسيون ايران و جنبشهاي سياسي ايران همه عليه رژيم ايران و عليه دخالتهاي اين رژيم هستند چرا كه دخالت در سوريه عليه آزادي مردم سوريه است و همه دارائيهاي مردم ايران در اين مسير مورد استفاده قرار ميگيرد.

سوال: بله مردم ايران اين دخالتها را تاييد نميكنند ولي هيچ اعتراض يا تظاهراتي در داخلي ايران نبوده است.

موسي افشار: بله اين موضوع ديگري است كه من ميخواستم يادآوري كنم. اگر شما اعدامها و سركوب شديدي كه در ايران انجام ميگيرد را مشاهده كرده باشيد متوجه خواهيد شد بطور مستمر ادامه دارد. همين الان كه من با شما صحبت ميكنم اعدامها در همه جا از بلوچستان تا تهران و همدان و كرمانشاه و اهواز وجود دارد و عليرغم اين سركوب شما ميبينيد كه پناهندگان ايراني در همه تظاهراتهايي كه براي حمايت از مردم سوريه انجام ميگريد شركت ميكنند. حتي در داخل ايران عليرغم فضاي خفقاني كه وجود دارد اگر وضعيت مشخصي پيش بيايد مردم ايران از اين وضعيت براي بيان محكوميت دخالتهاي رژيم در سوريه استفاده خواهند كرد و تا كنون در بسياري از جنبشها بيان كرده اند كه از سوريه دست برداريد و به وضعيت ما توجه كنيد. از دخالت در كشورهاي ديگر دست برداريد. اين شعارهايي است كه حركتهاي مردمي در ايران تكرار ميكنند. سه روز قبل در يك ورزشگاه در شهر اهواز برادران عرب اهوازي ما در جريان حضور در مسابقات شعار ميدادند كه گمشو اي بشار و ما حلب در كنار حلب مي ايستيم. همه ما با حلب هستيم و همه اين شعارها به زبان عربي داده ميشد.

سوال: ما روي موضوع اعتراضات و تظاهراتها در داخل ايران تاكيد كرده و تمركز ميكنيم. سوال ما اينست كه عرض و طول اين اعتراضات چقدر است و تاثير آن چه ميزان است؟

همانطور كه خاطر نشان كرديد در هر جنبشي حتي در رابطه با مسائل اقتصادي و اعتراض به وضعيت اقتصادي, تظاهركنندگان بر محكوميت دخالت رژيم ايران تاكيد ميكنند و اين تظاهراتها بصورت روزانه وجود داشته و ادامه دارد. البته اين تظاهراتها نه بصورتي سيل آسا و عظيم و نه بصورتي فراگير در همه ايران ولي روزانه در رابطه با مسائل معيشتي وجود دارد ولي تظاهركنندگان ايراني از اين وضعيت استفاده ميكنند تا محكوميت خود در مورد دخالتهاي رژيم ايران را بيان كنند. در پاسخ به سوال شما كه ميزان تاثير آن چقدر است الان ما لمس ميكنيم كه برخي صداها در داخل رژيم ايران و از داخل ارگانهاي حكومتي بلند شده كه حضور ما در سوريه چه فايده و حاصلي دارد و چرا ما امكاناتمان را براي اينكار خرج ميكنيم. اين شبيه جنگ ايران و عراق شده است كه بدون هيچ فايده و نتيجه اي بود و اين صداها شروع به بالا گرفتن كرده است بطوريكه رهبر عالي رژيم علي خامنه اي و شخصيتهاي ديگر در حاكميت به تلويزيون آمده و تاكيد ميكنند كه اي مردم اگر ما در سوريه و جبهه هاي سوريه فداكاري نكنيم فردا بايد در تهران و همدان بجنگيم و ميدان جنگ به داخل ايران منتقل خواهد شد.

سوال: شما بعنوان مقاومت ايران چه ميزان فشار بين المللي به رژيم مي آوريد. منظورم براي پشتيباني از مردم سوريه در مناطق آزاد شده است؟

موسي افشار: ما در هماهنگي با برادرانمان در سطح ائتلاف و در سطح ارتش آزاد سوريه و همچنين در هماهنگي با كميته هاي هماهنگي موجود در خارج كار ميكنيم. ما امكان ارتباط با اكثريتهاي پارلماني اعم از اروپا يا آمريكا را داريم ما در حال حاضر و بعد از تغييراتي كه در صحنه بين المللي انجام شده شروع به اقداماتي از طريق سازمانهاي بين المللي و پارلمانها كرده ايم تا بر سياست جامعه جهاني وخصوصا سياست آمريكا در قبال رژيم ايران تاثير بگذاريم چرا كه پايان دادن به سياست تاخت و تاز رژيم ايران و هر فشاري بر رژيم ايران به نفع مردم سوريه خواهد بود.

مجري: با تشكر از آقاي موسي افشار عضو كميسيون امور خارجي شوراي ملي مقاومت ايران. خيلي ممنون

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here